Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 lipca 2024 r., imieniny Kamila, SzymonaOgródki działkowe – szczęście milionów zagrożone?
Relikt przeszłości…

… który określa ramy tworzenia i funkcjonowania ogrodów działkowych. To 43 tysiące hektarów, podzielonych na 966 tysięcy działek, znajdujących się na terenie 4 600 ogrodów. To 2 miliony obywateli. Obywateli, którzy postanowili zatroszczyć się o swój własny los i stworzyli projekt (pod którym podpisało się ponad 920 tysięcy osób!!!), mający zastąpić wspomniany na początku relikt przeszłości – Ustawę o Ogrodach Działkowych z 2005 (!!!) roku. I mimo dość młodego wieku ustawy, nadszedł najwyższy czas, aby odesłać ją w niepamięć.
W lipcu ubiegłego roku, Trybunał Konstytucyjny zakwestionował 24 artykuły „starej” ustawy. Większość z zakwestionowanych przepisów dotyczyło szczególnego statusu Polskiego Związku Działkowców. Nic więc dziwnego, że bardzo szybko pojawił się pomysł na opracowanie projektu ustawy przez osoby, których miałaby ona dotyczyć – działkowców. I trudno nie oprzeć się wrażeniu, że bardzo dobrze się stało.
Bardzo szybko ruszyły społeczne konsultacje, w trakcie których odbyło się kilkaset spotkań z udziałem działkowców i przedstawicieli samorządów. Wspólnym, społecznym wysiłkiem udało się stworzyć założenia do nowej ustawy. Ustawy, której celem jest pogodzenie wytycznych Trybunału z postulatami i oczekiwaniami działkowców. Efektem tego, jest obywatelski projekt ustawy, gwarantującej swobodę zrzeszania, pluralizm w prowadzeniu ogrodów oraz zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości (tj. Państwa i jednostek samorządu terytorialnego). I teraz najważniejsze: projekt ten, zapewnia pełną swobodę, co do formy organizacyjnej stowarzyszenia prowadzącego ogród! Już nikt nie będzie „poddanym wasalem” Polskiego Związku Działkowców, co oczywiście nie oznacza, że PZD zostanie zlikwidowany. Społeczność każdego z ogrodów, w demokratycznym głosowaniu, będzie mógł wybrać najlepszą dla siebie formę organizacyjną. Co istotne, każde ze stowarzyszeń, czy to na poziomie lokalnym, regionalnym, czy też ogólnopolskim, będzie funkcjonowało na identycznych warunkach. A co najważniejsze: każdy działkowicz będzie miał prawo, a nie obowiązek przynależności do organizacji!
Zmiany jakie niesie owa ustawa są niezwykle ważne i niezwykle potrzebne. O ich istotności niech świadczy fakt, że powyższe propozycje zostały poparte przez prawie milion obywateli, w zaledwie trzy miesiące! Jest to pierwszy w tej kadencji sejmu, obywatelski projekt ustawy, o tak znacznym poparciu społeczeństwa!
Być może projekt ten wymaga dalszej pracy w komisjach sejmowych, być może jest niedoskonały. Trudno mi jednoznacznie i obiektywnie ocenić. Jestem jednak w 100% przekonany, że Obywatelski Projekt Ustawy o Ogrodach Działkowych, jest doskonałym przykładem poprawnego funkcjonowania państwa demokratycznego.

B. Bodio
„Wyszkowiak” nr 17 z 23 kwietnia 2013 r.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta