Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyJak rozliczyć PIT przez Internet?

Choć liczba podatników składających swoje roczne zeznanie podatkowe drogą elektroniczną wciąż rośnie, to w porównaniu do innych państw wciąż plasujemy się na szarym końcu. Warto jednak uświadomić sobie, że rozliczenie za pomocą Internetu niesie ze sobą wiele korzyści.
Wiele osób myśląc o tym, jak szybko rozliczyć PIT, wciąż zapomina o możliwości złożenia rocznego zeznania podatkowego przez Internet. Tymczasem warto pamiętać, że rozliczenie elektroniczne niesie ze sobą sporo korzyści.
Dzięki możliwości złożenia deklaracji PIT przez Internet możemy zaoszczędzić sporo czasu i nerwów. Nie musimy stać w długich kolejkach, wystarczy tylko wypełnić odpowiednie formularze i wysłać je do właściwego urzędu skarbowego. Całą operację przeprowadzamy z własnego komputera w domu lub pracy (zalecam jednaka pierwszą wersję) i nie zajmuje to nam więcej niż 10 minut. W zeszłym roku zrobiło tak około milion osób.
Wiele urzędów skarbowych w pierwszej kolejności rozpatruje PIT-y nadesłane właśnie przez Internet. Ci, którzy złożą je teraz – zanim urzędy skarbowe będą oblegane przez petentów – przysługujący im zwrot mogą otrzymać nawet w ciągu kilku dni. Dzieje się to za sprawą bezpośredniego przekazania wysłanych przez nas zeznań do bazy POLTAX, która obsługuje zeznania. W ten sposób skracamy drogę „obróbki” naszych zeznań.
PIT w Internecie można złożyć bez czekania w kolejce w urzędzie skarbowym czy na poczcie. Poza tym komputerowy program sam wykonuje wszystkie niezbędne obliczenia – jedyne, o co musi zadbać podatnik, to prawidłowe wpisanie wszystkich danych.

O czym trzeba pamiętać przed wypełnieniem i wysłaniem formularza podatkowego przez Internet?
Przed wypełnieniem interaktywnego formularza pobranego ze strony www.e-deklaracje.gov.pl niezbędne jest pobranie i zainstalowanie aktualnej Wtyczki (plug-in) wersja 3.0.0. lub skorzystanie z aplikacji e-Deklaracje Desktop. Wtyczka dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/systemy-informatyczne/e-deklaracje/do-pobrania w zakładce „Do pobrania”.
W zakładce tej udostępniona jest aktualna wersja aplikacji e-Deklaracje Desktop, która umożliwia złożenie deklaracji.
Aktualne formularze interaktywne deklaracji i zeznań PIT dostępne są na stronie Ministerstwa finansów w zakładce „Formularze”.

Ważne!
Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy.
Identyfikatorem podatkowym jest:
1. Numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.

Dlaczego warto złożyć deklarację drogą elektroniczną?

Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. Pozwala nie tylko ograniczyć formalności do minimum, ale również gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia – komputera z dostępem do Internetu.

Do wysłania najpopularniejszych deklaracji nie jest też potrzebny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. W zakładce „Formularze” kolorem czerwonym zaznaczone są deklaracje, które można złożyć bez podpisu kwalifikowanego.
Możliwe jest też składanie drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego korekty deklaracji oraz wspólnego rozliczenia się małżonków bez wymogu złożenia przez jednego z małżonków pełnomocnictwa – UPL-1.
System stworzony został w taki sposób, by podatnik mógł z niego korzystać praktycznie bez żadnego wysiłku. Jest intuicyjny, przyjazny dla użytkownika, prowadzi przez kolejne kroki wymagane przy wypełnianiu, a potem wysłaniu deklaracji. Zaletą systemu jest przejrzystość oraz to, że ma wiele przydatnych rozwiązań technicznych, m.in. rozwijane listy pól, obowiązkowe pola są oznaczone ramką i dodatkowo opisane. Ponadto program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzanych danych. Bezpieczeństwo przesyłanych danych zagwarantowane jest dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji. W ten sposób wyeliminowana zostaje możliwość podszycia się pod podatnika.
Nie ma też powodu martwić się, czy złożony w ten sposób formularz dotarł do urzędu – program wydaje potwierdzenie w sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji albo wyświetli odpowiedni komunikat. Złożony poprawnie dokument elektroniczny pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwierdzenie traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania, deklaracji lub informacji bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Warto spróbować. Jak korzystam z tej formy już od dwóch lat. W przeciągu dwóch tygodni otrzymuję zwrot nadpłaconego podatku.

Źródło: www.mf.gov.pl

„Wyszkowiak” nr 9 z 26 lutego 2013 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta