Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyUrząd Skarbowy może kontrolować zeznania podatkowe

Każdy z nas, kto rozlicza się z fiskusem może zostać skontrolowany
Powszechnie wiadomo, że Urząd Skarbowy ma czas na dokonanie weryfikacji przez 5 lat. Przepisy ordynacji podatkowej wskazują, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach. Biorąc jednak pod uwagę sposób, w jaki jest obliczany okres przedawnienia, to faktycznie okres ten wydłuża nam się z pięciu do sześciu lat. Zanim jednak zdecydujemy się zniszczyć swoje zeznanie lub pozostałe dokumenty, na podstawie których je wypełniliśmy, powinniśmy się nad tym dwa razy zastanowić.
Zgodnie z art. 70 § 1 ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że termin ten biegnie od końca roku, w którym złożyliśmy zeznanie i w którym zapłaciliśmy wynikający z niego podatek.
Jeśli zatem weźmiemy pod uwagę zeznanie za 2011 rok, okres przedawnienia liczony będzie nie od końca 2011 roku, ale od końca 2012 roku. Z uwagi na to, że mieliśmy czas na rozliczenie do 30 kwietnia 2012 roku, okres do przedawnienia liczony będzie od końca 2012 roku. Oznacza to w praktyce, że przedawnienie nastąpi z końcem 2017 roku. Mówiąc wprost, zeznania za 2011 rok Urząd nie będzie miał prawa skontrolować po 31 grudnia 2017 roku.

Od każdej reguły są wyjątki
Oczywiście Urząd nie będzie mógł skontrolować zeznania podatkowego za 2011 rok po 31 grudnia 2017 roku, o ile nie zakwestionował naszych rozliczeń przed upływem tego terminu.
Również wyjątek od reguły stanowią przepisy art. 70 § 2 – 8, art. 70a i b oraz art. 71 ordynacji podatkowej. Przepisy te pozwalają zawiesić bieg terminu przedawnienia.
I tak np. do końca 2017 roku nie przedawni się zobowiązanie podatkowe za 2011 rok, jeśli na nasz wniosek naczelnik Urzędu Skarbowego rozłożył na raty lub też odroczył zapłatę podatku wynikającą z zeznania podatkowego. W takim przypadku termin przedawnienia zostaje zawieszony do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, czy też ostatniej raty podatku lub zaległości.
Reasumując: z końcem grudnia 2011 roku przedawnieniu uległy dopiero rozliczenia za 2005 rok. W związku z tym, nie mamy obowiązku przechowywać zeznań rocznych oraz dokumentacji, na podstawie której sporządzono zeznanie za 2005 rok i co ważne, dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak też osób nieprowadzących działalności.

Zasady przechowywania dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości
Gdy od razu rozliczymy podatek ze sprzedaży nieruchomości, okres przedawnienia liczony jest w ten sam sposób, jak w przypadku, gdy rozliczamy się z dochodów z pracy czy też z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Gdy jednak zechcemy skorzystać ze zwolnienia z podatku pod warunkiem przeznaczenia środków ze sprzedaży na inne cele mieszkaniowe, okres przedawnienia faktycznie się wydłuży do 7 lat.
Szerzej temat metod rozliczania podatku ze sprzedaży nieruchomości, opiszę w następnych numerach tygodnika „Wyszkowiak”.

Źródło: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Od 9 czerwca szybciej możemy stracić prawo jazdy

Gdy postanowimy wybrać się samochodem np. do Urzędu Skarbowego lub też innej instytucji po 8 czerwca, warto wiedzieć, że zostaje wprowadzony nowy taryfikator punktów karnych. Według rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, kierowcy łamiący zasady ruchu drogowego, będą surowiej karani za wykroczenia drogowe.
Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, pasażerów oraz pieszych. Zmiany w punktacji zostały wprowadzone tam, gdzie występujące wykroczenia są najbardziej uciążliwe dla uczestników ruchu drogowego oraz występują najczęściej. Zmiany w taryfikatorze spowodowane były m.in. wypadkami, do jakich doszło w ostatnim okresie z udziałem przepełnionych „busów”, czy też kuligów urządzanych przez kierowców – rodziców. W tych przypadkach zmiana punktów jest znacząca. Limit dopuszczalnych punktów nie ulegnie zmianie.
Na listę, z którą warto się zapoznać, trafi 9 nowych wykroczeń, a 12 będzie surowiej karanych.
Agnieszka Londzin

„Wyszkowiak” nr 23 z 5 czerwca 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych


 
Nowy taryfikator punktów karnych
Źródło: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. nr 87, poz. 488). 04.07.2012

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta