Menu górne

REKLAMA

 • Reklama
Dziś jest 25 lipca 2024 r., imieniny Jakuba, KrzysztofaInformator podatkowy

 
Agnieszka Londzin
 • Dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej
  Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może posiadać dwa telefony zarejestrowane na firmę? Sprawa wydaje się być chyba oczywista, jeżeli są one przeznaczone tylko na potrzeby rozmów wykonywanych na rzecz firmy, nie ma wówczas żadnych zastrzeżeń co do posiadania dwóch firmowych telefonów komórkowych czy też innych.
 • Bankowy rachunek osobisty czy też firmowy?
  W dzisiejszych czasach rachunek bankowy jest narzędziem raczej pomocnym i rzec by można, nawet niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność w wielu przypadkach są przekonane, że obowiązkowe jest nie tylko samo założenie konta firmowego, ale także prowadzenie za jego pośrednictwem rozliczeń.
 • Termin się zbliża
  Tylko do końca czerwca czas na badanie techniczne samochodu.
 • Samochody osobowe i paliwa – nowa rzeczywistość w podatku VAT od 1 kwietnia 2014 r.
  Z dniem 1 kwietnia br. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy dotyczące zasad odliczania podatku VAT od nabycia, najmu czy też leasingu pojazdów samochodowych o masie całkowitej do 3,5 tony, jak również wydatków związanych z eksploatacją takich pojazdów, czy też paliwem kupowanym do tych pojazdów.
 • Można odliczyć pełny VAT od zakupu auta „z kratką”
  Od 1 stycznia 2014 r. można odliczyć pełen VAT od zakupu samochodów osobowych tzw. z kratką, które uzyskają homologację samochodu ciężarowego. Wkrótce jednak przepisy mają znowu się zmienić - Ministerstwo Finansów chce, by nastąpiło to jak najszybciej, prawdopodobnie z początkiem marca.
 • Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności są kosztem podatkowym?
  Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest nierzadko z poniesieniem wielu wydatków, które zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, znacznie obniżyłoby nam dochód do opodatkowania. Do wydatków takich niewątpliwie zaliczyć można koszty organizacji i rejestracji przedmiotu działalności, otwarcia rachunku bankowego, opłat skarbowych, uzyskiwania porad prawnych, korzystania z pomocy notariusza, czy też wydatki na szkolenia przygotowujące do zawodu, przygotowanie pieczątek, tablic informacyjnych, reklamowych itp.
 • Co zrobić, gdy współmałżonek nie płaci alimentów?
  Świadczenie z funduszu alimentacyjnego stanowi kwota wypłacona osobie uprawnionej przez organ właściwy wierzyciela ( tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkiwania osoby uprawnionej) na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jego stała się bezskuteczna. Osobą uprawnioną doświadczeń z funduszu jest alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna.
 • Komornik zajmuje nasze wynagrodzenie
  Przedsiębiorca zatrudniający pracowników może spotkać się z sytuacją, iż w swojej skrzynce na listy pewne dnia znajdzie pismo od komornika, celem zajęcia wynagrodzenia za pracę. Jak wtedy postąpić? Na pewno nie wpadać w panikę i nie zwalniać zaraz pracownika.
 • Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii
  Dokonując zakupów usług lub towarów na terenie krajów Unii Europejskiej, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconego tam w cenie podatku od wartości dodanej. Jak tego dokonać?
 • Konsekwencje finansowe za niewydanie paragonu
  Dokonując zakupów w sklepach, wielokrotnie spotykam się z sytuacją, że po dokonaniu zapłaty o odebraniu towaru, sprzedawca bierze paragon z kasy fiskalnej, zgniata go w ręku i nie pytając mnie o zdanie, wyrzuca do kosza stojącego tuż obok. Gdy zwracam się z prośbą o jego wydanie, niestety zmuszony jest odszukać go w stercie nieudanych paragonów.
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
  Skończył się okres składania zeznań podatkowych i wielu z nas może zostało z niezapłaconymi podatkami. Jak w takiej sytuacji można zaradzić, aby zbytnio nie zachwiać swojej sytuacji ekonomicznej i nie narazić się na wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
 • ZUS umarza składki
  15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa dająca możliwość osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, umorzenia nieopłaconych składek na ZUS. Abolicja dotyczy okresu od stycznia 1999 do lutego 2009 r.
 • Rozliczenia pieniężne przekraczające 15.000 euro
  Transakcje przekraczające 15 000 euro powinny być przez przedsiębiorców rozliczane bezgotówkowo. Naruszenie tego obowiązku przy rozliczeniach związanych z obrotem dewizowym może się skończyć postępowaniem karnym skarbowym.
 • Od 1 kwietnia zmiany w zakresie kas rejestrujących – obowiązek prowadzenia nowych ewidencji
  W 2013 r. zarówno osoby kontynuujące, jak i rozpoczynające sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą obowiązani używać kas fiskalnych, gdy ich obroty przekroczą 20 000 zł.
 • Ulga rehabilitacyjna – kto może z niej skorzystać?
  Osoby niepełnosprawne mogą odliczać w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 oraz w zeznaniu PIT-28 poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
 • Jak prawidłowo rozliczyć dochody uzyskane za granicą
  Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Powinny o tym pamiętać osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce, które podjęły pracę za granicą.
 • Jak rozliczyć nianię
  Kolejnym tematem, który sprawia wiele wątpliwości, jest prawidłowe rozliczanie osób zatrudnionych do opieki nad naszymi dziećmi. Chodzi tu oczywiście o nianie. Od października 2011 r. rodzice mogą przyjąć osoby zwane nianiami, które zaopiekują się dziećmi do lat 3. Ich składki społeczne i zdrowotne od kwot przewyższających wysokość minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1 600 zł brutto) sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS. A co dalej?
 • Jak rozliczyć PIT przez Internet?
  Choć liczba podatników składających swoje roczne zeznanie podatkowe drogą elektroniczną wciąż rośnie, to w porównaniu do innych państw wciąż plasujemy się na szarym końcu. Warto jednak uświadomić sobie, że rozliczenie za pomocą Internetu niesie ze sobą wiele korzyści.
 • Jak odzyskać podatek zawarty w cenie paliwa
  Producent rolny, za którego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, i co ważne, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w terminie:
 • Nowe nazwy faktur – nowe zasady wystawiania faktur
  W ostatnim tygodniu znajomy zapytał mnie, czy to prawda, że nie będzie można wystawiać w 2013 r. faktur VAT-Marża. Mając tak zadane pytanie, stwierdziłam, że warto jest na ten temat napisać coś więcej, aby mieszkańcy Wyszkowa również nie mieli już wątpliwości co do konieczności wystawiania dokumentów według nowych obowiązujących zasad.
 • Co warto wiedzieć, kupując u rolnika
  Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy o VAT).
 • Koniec roku – czas na remanent
  Osoby prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych, czy też w formie ryczałtu ewidencjonowanego muszą na koniec każdego roku i w kilku innych sytuacjach sporządzić spis z natury zwany potocznie remanentem. W przypadku prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, remanent jest ważny m.in. dlatego, że bierze się go pod uwagę obliczając dochód z działalności gospodarczej. Nieprawidłowy remanent oznacza błędnie ustalony dochód, a więc również błędny zeznanie roczne. Warto zatem wiedzieć, jak i kiedy sporządzić taki spis oraz co powinien zawierać.
 • W 2013 roku radykalne zmiany w podatku VAT
  W rok 2013 zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania podatku VAT (niektóre zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2013 r.). Nie zmienią się natomiast w przyszłym roku stawki VAT. Powrót do stawek 22 proc. i 7 proc. jest planowany dopiero na 2014 rok.
 • Jak prawidłowo zawiesić działalność gospodarczą
  Zawiesić działalność może tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zawieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami.
 • Likwidacja podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad 2012
  Dotąd wielu przedsiębiorców poznało bardzo dobrze problem związany z koniecznością zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy w ostatnim miesiącu kalendarzowym. W bieżącym roku zmieniły się zasady wyliczania i opłacania zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał.
 • Zmiany podatkowe, które wejdą w życie od 2013 roku
  Koniec ulgi internetowej dla wszystkich, koniec ulgi prorodzinnej dla rodzin z jednym dzieckiem i dochodami powyżej 85,5 tys. zł, ograniczenie możliwości korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przez twórców i artystów. Premiowani mają być natomiast podatnicy, którzy wychowują co najmniej troje dzieci. Dla nich ulga zostanie zwiększona o 50 proc. na trzecie i kolejne dziecko, i wyniesie 139,01 zł miesięcznie na każde.
 • Rozpoczynasz działalność gospodarczą – wybierz najlepszą dla siebie formę opodatkowania lub ją zmień
  Wiele osób korzysta lub korzystało w ostatnim czasie z możliwości dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dofinansowanie takie udzielane było przez Urząd Pracy w Wyszkowie. Wsparcie finansowe miało pomóc w rozkręceniu własnej działalności gospodarczej. Mając biznesplan na własną przyszłość zawodową oraz środki na jej finansowanie, wiele osób spotkało się na pewno z problemem, jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, tzn. jaką wybrać formę opodatkowania, aby była dla nas najbardziej korzystna zarówno pod względem minimalnych formalności, czy też odprowadzania kwoty podatku.
 • Byłeś hojnym darczyńcą – jak nie zapłacić podatku od darowizny
  Podatek od spadków i darowizn może być dość bolesny. Jego stawki wahają się od 3 do 20 proc. Ale bardzo wielu spadkobierców i obdarowanych może nie płacić wcale, pod warunkiem jednak, że o to zadbają we właściwy sposób. Jeszcze nie tak dawno o wykręceniu się od płacenia podatku od spadków i darowizn można było tylko pomarzyć. Kilka lat temu to się zmieniło. Dziś przedstawię Państwu zasady dotyczące zwolnienia podatku od darowizn.
 • Prowadzisz działalność gospodarczą lub planujesz jej rozpoczęcie – ustal właściwie swoje koszty podatkowe
  Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz tzw. mali podatnicy mają możliwość szybkiej jednorazowej amortyzacji.
 • Budujesz, remontujesz? Odzyskaj VAT
  Osoby, które budują, remontują czy też rozbudowują budynek mieszkalny, po spełnieniu kilku warunków określonych w ustawie, mogą ubiegać się o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane. Aby uzyskać jednak taki zwrot muszą złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Jak należy się do tego zabrać?
 • Uwaga kontrola!
  Jak długo urząd skarbowy może kontrolować przedsiębiorcę? Przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, że w każdej chwili spodziewać się może kontroli pracowników urzędu skarbowego, celem dokonania przez nich oceny rzetelności i prawidłowości wywiązywania się z obowiązków wobec fiskusa.
 • Jak odzyskać podatek VAT od niezapłaconej faktury
  Obecnie, wielu przedsiębiorców w Polsce boryka się z problemem braku możliwości wyegzekwowania należności za wykonane usługi lub sprzedany towar.
 • Kasy rejestrujące – kiedy dokonać instalacji, aby nie stracić ulgi
  Informacja o procedurach postępowania związanych z kasami rejestrującymi
 • Woda i napoje dla pracowników – obowiązek, czy przywilej
  Pracodawca ma obowiązek ograniczać szkodliwe oddziaływanie wysokich temperatur i silnego promieniowania słonecznego na pracowników. Obowiązany jest dostarczyć pracownikom zimne napoje, jeśli temperatura na otwartej przestrzeni przekracza 25 st. C albo 28 st. C na stanowisku pracy w pomieszczeniu. Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, może narazić się na karę grzywny.
 • Jak sprzedać nieruchomość, aby nie zapłacić podatku (2)
  Nieruchomości nabyte lub wybudowane w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku
 • Jak sprzedać nieruchomość, aby nie zapłacić podatku
  Podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości płaci się w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
 • Urząd Skarbowy może kontrolować zeznania podatkowe
  Każdy z nas, kto rozlicza się z fiskusem może zostać skontrolowany
  Powszechnie wiadomo, że Urząd Skarbowy ma czas na dokonanie weryfikacji przez 5 lat. Przepisy ordynacji podatkowej wskazują, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach. Biorąc jednak pod uwagę sposób, w jaki jest obliczany okres przedawnienia, to faktycznie okres ten wydłuża nam się z pięciu do sześciu lat. Zanim jednak zdecydujemy się zniszczyć swoje zeznanie lub pozostałe dokumenty, na podstawie których je wypełniliśmy, powinniśmy się nad tym dwa razy zastanowić.
 • Zeznania złożone – kiedy zwrot nadpłaty
  Gdy z zeznania podatkowego wynika nadpłata podatku, możemy liczyć na jej zwrot kwoty. Im szybciej wywiązaliśmy się z obowiązku złożenia zeznania, tym szybciej zostaną zwrócone nam pieniądze. Maksymalny okres, jaki ma urząd skarbowy na zwrot nadpłaty, to 3 miesiące, o ile zeznanie złożone zostało zgodnie z ustalonymi wymogami i nie zawierało błędów czy też oczywistych omyłek.
 • Złożyłeś zeznanie po terminie – jakie będą konsekwencje?
  30 kwietnia upłynął termin do złożenia zeznania rocznego PIT. Zdarza się, niekiedy ze zwykłego przeoczenia, że nie udało nam się w terminie dokonać rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jakich konsekwencji powinnyśmy się spodziewać w związku z naszym zaniedbaniem i jak należy się w tej sytuacji zachować?
 • Pamiętaj o rozliczeniu PIT do 30 kwietnia
  W tym roku 30 kwietnia przypada w poniedziałek. Większość z nas czeka z rozliczeniem się z Urzędem Skarbowym niemal do ostatniej chwili. To błąd, szczególnie w przypadku, gdy z rozliczenia rocznego spodziewać się możemy nadpłaty. Powstanie ona w sytuacji, gdy w trakcie roku wpłaciliśmy do Urzędu Skarbowego za wysokie zaliczki, korzystamy z ulg podatkowych, korzystamy ze wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem albo jesteśmy osobą samotnie wychowującą dziecko. W takim przypadku, im wcześniej złożymy roczne zeznanie, tym wcześniej otrzymamy nadpłatę podatku – Urząd Skarbowy ma czas na jej przekazanie w ciągu trzech miesięcy od dnia poprawnego złożenia zeznania.

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta