Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 08 grudnia 2022 r., imieniny Marii, WirginiuszaMamy prawo wyjechać, chcemy szansy, by zostać...

Bieżący rok wyjątkowo obfituje w okrągłe rocznice. Dwadzieścia pięć lat temu odzyskaliśmy wolność. Piętnaście lat temu wstąpiliśmy do NATO, a dziesięć lat temu do wspólnoty europejskiej. Jest jeszcze jedna rocznica – piętnastolecie samorządu powiatowego. Za rok świętować będziemy dwudziestopięciolecie samorządów gminnych.
To właśnie samorząd ma największy wpływ na nasze życie codzienne. Samorząd to burmistrz i rada gminy, samorząd to starosta i rada powiatu. Samorządy lokalne prowadzą dziś szkoły, szpitale, organizują pomoc społeczną, prowadzą nadzór sanitarno-epidemiologiczny i nadzór budowlany. Samorządowcy są na pierwszej linii i w najbliższym kontakcie z mieszkańcami. Od działań samorządu wielokrotnie zależy poziom życia mieszkańców. Zaangażowanie władz samorządowych jest istotne dla powstawania nowych miejsc pracy, istotne dla stopnia wykształcenia i poziomu życia mieszkańców.
Poziom wykształcenia wprost przekłada się na szanse zatrudnienia, a w konsekwencji na poziom życia. Samorządy mają wielki wpływ na nasze życie, ale same sobie ze wszystkim nie są w stanie poradzić. W polskim Sejmie powołaliśmy zespół parlamentarny do spraw polityki klastrowej. W największym skrócie klastry to współdziałanie samorządów lokalnych z przedsiębiorcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi. Na świecie i w krajach europejskich działalność klastrów w wielkim stopniu przyczyniła sie do rozwoju regionów. Każdemu z nas zależy, aby nasze dzieci mogły żyć i uczyć się tam, gdzie się urodziły. Bardzo ważne jest, aby każdy kto się wychował i wykształcił w konkretnym miejscu mógł znaleźć dobrą pracę w swoim regionie. Urodzić się, wykształcić, żyć i pracować na ziemi ojców to kwintesencja polityki klastrowej. To również główny cel samorządu. Dzisiaj jedną z najwyższych wartości jest wolność wyboru miejsca do życia i swoboda przemieszczania się. Bardzo sobie tę wolność wszyscy cenimy i szeroko z niej korzystamy. Nie ma problemu, gdy młodzi wykształceni ludzie chcą wyjechać w poszukiwaniu lepszego życia. Problem zaczyna się, gdy młodzi ludzie chcą się kształcić i znaleźć lepsze życie bez konieczności tułania się po świecie. Dla budowania szans na przyszłość szkoły, uczelnie muszą kształcić w kierunkach poszukiwanych przez lokalnych przedsiębiorców. Wszyscy mają wspólny cel. Wszyscy podążają w tym samym kierunku, aż się prosi, aby działać wspólnie. Samorządy, lokalny biznes i lokalne szkolnictwo muszą współdziałać i na szczęście wszyscy to rozumieją, a klastry i polityka klastrowa stwarzają dogodne środowisko do tej współpracy.

B. Bodio
„Wyszkowiak” nr 21 z 27 maja 2014 r.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl