Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 listopada 2020 r., imieniny Konrada, Leonarda

Przeszkolą przedstawicieli organizacji

(Zam: 17.01.2014 r., godz. 11.58)
W Urzędzie Miejskim 21 stycznia odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Jego pierwsza ma trwać od godz. 15.00 do 16.30. Pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. NGO Iza Siander będzie mówić o konkursie ofert ogłaszanym przez wojewodę dla trzeciego sektora z zakresu pomocy społecznej oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na 2014 r. Józef Kostka –(przedstawiciel Kuratorium Oświaty) opowie o obowiązkach organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Na koniec pierwszej części Iza Siander zajmie się tematem „Ochrona danych osobowych, dyscyplina finansów publicznych i pranie brudnych pieniędzy, na co NGO powinno zwrócić uwagę”.
W części drugiej zaplanowanej od godz. 16.30 do 17.30 odbędzie się otwarcie mobilnej miniwystawy IWES (Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim), prezentującej dobre przykłady ekonomii społecznej. „O zawiązywaniu partnerstw lokalnych, czyli oddolne inicjatywy społeczne dla organizacji pozarządowych i samorządowych” to temat Jadwigi Kowalczyk z Fundacji „Fundusz Współpracy", „Prezentacja ekonomii społecznej, zakładania spółdzielni socjalnych oraz wsparcia dla NGO w ramach projektu IWES” - Katarzyny Koźlickiej–Saulenie ze Stowarzyszenia KRES
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl