Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 września 2023 r., imieniny Gerarda, TeodoraUległeś wypadkowi w pracy? Sprawdź, jak postępować po wypadku!

(Zam: 23.05.2023 r., godz. 19.30)

Nie ważne czy pracujesz z użyciem ciężkiego sprzętu na budowie, czy jesteś typowym pracownikiem biurowym – wypadek może zdarzyć się wszędzie i w najmniej oczekiwanym momencie. Owszem, istnieją profesje, które wiążą się z większym ryzykiem, ale dosłownie każdy może ulec niefortunnemu urazowi. Sprawdź, jak wygląda procedura zgłoszenia wypadku w pracy i na jakie świadczenia możesz liczyć!
Zastanawiasz się jak zgłosić wypadek w pracy, jak długo trwa cała procedura i na jaki rodzaj pomocy możesz liczyć w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu? Na samym początku powinieneś zapoznać się z definicją wypadku przy pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypadkiem w pracy jest nagłe zdarzenie spowodowane czynnikiem zewnętrznym, który jest związany z pracą i którego konsekwencją jest uraz lub śmierć pracownika. Oznacza to, że nagłe zachorowanie czy pogorszenie stanu zdrowia pracownika, bez działania czynnika zewnętrznego, nie może zostać uznane za wypadek przy pracy. Sprawdź, jak postępować w przypadku doznania nagłego urazu w miejscu pracy!

Wypadek przy pracy – co zrobić po doznaniu urazu w miejscu pracyJeśli uległeś urazowi w pracy, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest natychmiastowe zgłoszenie wypadku do pracodawcy. Drugą istotną kwestią jest zebranie jak największej liczby świadków wypadku, którzy będą w stanie rzetelnie zrelacjonować przebieg wydarzeń. Świadkowie powinni złożyć swoje oświadczenie w formie pisemnej.
Pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek udzielenia poszkodowanemu pracownikowi pierwszej pomocy, zabezpieczenia miejsca wypadku i zawiadomienia służb o wystąpieniu incydentu. Jeśli stan zdrowia pracownika na to pozwala, powinien on pisemnie złożyć stosowne oświadczenie i raport zawierający szczegółowy przebieg wydarzeń.
Sprawdź również: Średnie wynagrodzenie w Tarnowie a w Małopolsce.

Na jaką pomoc może liczyć poszkodowany pracownik?Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, może liczyć na szereg świadczeń, takich jak:
- zasiłek chorobowy,
- zasiłek wyrównawczy,
- świadczenie rehabilitacyjne,
- jednorazowe odszkodowanie,
- renta z tytułu niezdolności do pracy,
- renta rodzinna,
- dodatek pielęgnacyjny.
Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy przysługują poszkodowanemu pracownikowi również wtedy, gdy niezdolność powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Świadczenia nie przysługują jednak osobom, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, mają zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub są osobami duchownymi, które samodzielnie opłacają składki na swoje ubezpieczenie.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?Aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy, musisz, w pierwszej kolejności, zebrać całą niezbędną dokumentację, czyli protokół powypadkowy, pisemne zeznania świadków wypadku oraz dokumentację medyczną. Następnie należy złożyć stosowny wniosek o wypłatę świadczenia bezpośrednio do ZUS lub do pracodawcy. W niektórych przypadkach poszkodowany pracownik może zostać poproszony o stawienie się do kontroli u lekarza orzecznika.
Materiał zewnętrzny

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta