Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 lipca 2024 r., imieniny Marii, MagdalenyPierwsze spotkanie Rady Muzeum

(Zam: 29.01.2023 r., godz. 07.32)

W siedzibie Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach 26 stycznia spotkali się członkowie nowo powołanej rady, przedstawiciele organizatorów, dyrektor i pracownicy muzeum.

Radę Muzeum Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach powołała Rada Powiatu. W skład rady weszli:
1) Kacper Sakowicz, szef Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wskazany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
2) Eliza Czapska, dyrektor Muzeum na Zamku Zbrojowni w Liwie – wskazana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
3) Małgorzata Balcerzak, kierownik Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie – wskazana przez powiat wyszkowski,
4) Iwona Stefaniak, dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce – wskazana przez gminę Zabrodzie, 
5)  Piotr Majewski, były dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, historyk, muzealnik, wykładowca akademicki– wskazany przez Fundację Museion Norwid z siedzibą w Warszawie,
6) Jarosław Klejnocki, dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – wskazany przez Stowarzyszenie Historyczno-Literackie im. Cypriana Norwida z siedzibą w Nowym Sączu,
7)  Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie – wskazany przez Stowarzyszenie Form Artystycznych i Turystycznych „FORMAT” z siedzibą w Wyszkowie,
8) Mariusz Olbromski, poeta i prozaik, wykładowca akademicki – wskazany przez dyrektora Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji).

Rada została powołana na czteroletnią kadencję 2023-2027. Z rąk Pawła Delugi z Zarządu Powiatu Wyszkowskiego członkowie Rady odebrali nominacje i listy gratulacyjne.
Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia historii powstania muzeum, a także losów jego siedziby, zwłaszcza części zabytkowej, wpisanej do rejestru zabytków.
Dyrektor Muzeum Jacenty Matysiak przedstawił dotychczas wykonane prace przygotowujące instytucję do rozpoczęcia rewitalizacji zabytkowego zespołu dworsko-parkowego i założeń koncepcyjnych funkcjonowania muzeum. 

Zgodnie z ustawą o muzeach, Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów statutowych i zapisów ustawy o muzeach, ocenia także na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. 

Podczas spotkania wójt gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski przekazał na ręce dyrektora oryginał deklaracji poparcia inicjatywy utworzenia muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, podpisaną 29 maja 2021 r.

Muzeum jest instytucją kultury utworzoną przez powiat wyszkowski, gminę Zabrodzie i Fundację Museion Norwid w sierpniu 2021 roku. Od 1 lutego 2022 r. współorganizatorem muzeum na mocy podpisanej umowy został Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który każdego roku przekazuje 1,3 mln złotych na bieżącą działalność muzeum. 

W spotkaniu z członkami rady muzeum powiat wyszkowski reprezentowali członkowie Zarządu Powiatu Teresa Hanna Czajkowska i Paweł Deluga oraz radni powiatowi, Adam Turek – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Waldemar Sobczak. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele organizatorów muzeum: gminy Zabrodzie - wójt Krzysztof Jezierski i sekretarz Elżbieta Jurczyk, Fundacji Museion Norwid - prezes Justyna Kurek-Matysiak, prof. Tomasz Korpysz i Magdalena Woźniewska-Działak oraz przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kacper Sakowicz.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Komentarze

ola
Dodane przez Anonim, w dniu 13.02.2023 r., godz. 07.35
czy wyszkowiak to miesięcznik? co zajrzę, to ciągle to samo, dzień świstaka?
Dodane przez Adam, w dniu 16.02.2023 r., godz. 18.41
A może to kwartalnik. Tragedia. Jak nie ma komu pisać to dajcie szansę młodszym lub zlikwidujcie stronę.
Dodane przez ~(), w dniu 17.02.2023 r., godz. 08.38
Kwartalnik
Dodane przez do Oli, w dniu 19.02.2023 r., godz. 21.11
Tylko i wyłącznie Tuba Wyszkowa, tam nawet ktoś napisał, że ta gazeta zatrzymała się w rozwoju. Tuba jest na bieżąco!
0pinia
Dodane przez wyszkowiak 1968-1980, w dniu 22.02.2023 r., godz. 23.25
czekam na powrot

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta