Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 września 2023 r., imieniny Cypriana, JustynyZ Norwidem od 40 lat

(Zam: 23.09.2022 r., godz. 14.19)

40 lat temu wyszkowskie liceum otrzymało imię Cypriana Kamila Norwida. To wydarzenie, a także 201 rocznicę urodzin poety społeczność szkolna uczciła doroczną inscenizacją „Bema pamięci żałobnego - rapsodu”. Odbyła się też dyskusja panelowa z udziałem norwidologów.

Uroczystość odbyła się 23 września i była częścią wydarzeń zaplanowanych w Wyszkowie, Chrzęsnem i Dębinkach z okazji rocznicy urodzin Norwida. Spotkanie rozpoczęło się na placu przed szkołą. Dyrektor Dorota Piotrowicz opowiedziała o wielu formach rozpowszechniania wiedzy i twórczości Norwida, które realizuje szkoła. To m.in. konkursy recytatorskie, spektakle koła teatralnego, współpraca ze szkołami norwidowskimi, wycieczki do miejsc związanych z Norwidem. Najnowszy pomysł realizowany ze stowarzyszeniem absolwentów to tzw. klasa pod chmurką - w pobliżu pomnika Norwida w szkolnym parku powstanie miejsce z ławkami, w którym będą odbywały się otwarte lekcje, spotkania.
- W kolejnej, piątej dekadzie z Norwidem liczymy na rozwój współpracy z Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, którą już udało się nawiązać - wspomniała dyrektor. - Jako społeczność I LO im. C.K Norwida w Wyszkowie - uczniowie, pracownicy oraz tysiące absolwentów - jesteśmy dumni z tego, że naszym patronem jest tak wybitny poeta, wszechstronny artysta, że jest źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń uczniów wyszkowskiego liceum. Świadomi roli tradycji będziemy kultywować pamięć o Norwidzie w naszym liceum i w społeczności lokalnej, przekazywać wiedzę nie tylko o jego utworach, ale uwrażliwiać na piękno i mądrość poezji Norwida.

O okolicznościach nadania liceum imienia Cypriana Kamila Norwida opowiedziała Klaudyna Matejko-Kulasińska.
- Ówczesne władze oświatowe nie w pełni zdawały sobie sprawę z tego, że zgadzają się na upamiętnienie twórcy, którego poglądy nie mieściły się i nie mieszczą w narzuconej odgórnie wizji państwa i który czerpał z tradycji chrześcijańskiej - stwierdziła. - 40 lat temu odbyły się dwudniowe uroczystości związane z nadaniem szkole imienia. 22 maja 1982 r. zorganizowano sesję popularnonaukową, na której uczniowie prezentowali referaty o tematyce norwidowskiej. Kolejnego dnia, w rocznicę śmierci poety, ówczesny kurator oświaty w Ostrołęce odczytał publicznie akt nadania imienia. W obecności uczniów, nauczycieli, wielu gości odsłonięto w parku szkolnym pomnik Norwida - pierwszy w Polsce - a w holu na II piętrze płaskorzeźbę z wizerunkiem patrona. Odsłonięcia dokonał niezapomniany prof. Juliusz Wiktor Gomulicki - edytor wszystkich pism Norwida, który zostawił w kronice autograf. Autorem pomnika i płaskorzeźby był malarz i rzeźbiarz Zdzisław Skoczek, który w tamtych latach był zawodowo związany z Ostrołęką.
Dorota Piotrowicz odczytała akt nadania imienia szkole. Złożono kwiaty pod pomnikiem Norwida . Następnie odbyła się plenerowa inscenizacja „Bema pamięci żałobnego - rapsodu”, która co roku przebiega według podobnego scenariusza. Młodzież przygotowuje stroje rycerzy, płaczek, wianki i inne rekwizyty. Przy dźwiękach muzycznej interpretacji wiersza w wykonaniu Czesława Niemena uczestnicy wyruszają w symbolicznym kondukcie żałobnym za cieniem zmarłego gen. Józefa Bema.

W zorganizowanej w sali gimnastycznej dyskusji panelowej na temat Cypriana Norwida udział wzięli prof. dr hab. Piotr Chlebowski, prof. dr hab. Michał Kuziak, dr hab. Karol Samsel, dr Magdalena Woźniewska-Działak, prof. dr hab. Tomasz Korpysz, dr Edyta Chlebowska, dr Eliza Kącka, dr Ewangelina Skalińska.
J.P.


Komentarze

Super
Dodane przez Lucia, w dniu 23.09.2022 r., godz. 16.46
Naprawdę fajnie to wygląda. Pogodnie. . Ktoś miał fantazję. Może film został nakręcony?

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta