Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 01 grudnia 2023 r., imieniny Blanki, EligiuszaWyjątkowa lekcja historii w okolicach Łosinna

(Zam: 19.09.2022 r., godz. 13.52)

W okolicach Łosinna jak co roku odbyła się inscenizacja zrzutu cichociemnych, który odbył się w tym miejscu we wrześniu 1943 r. Podczas tegorocznego widowiska jego twórcy przypomnieli też przebieg obławy służb komunistycznych na pododdział Jana Kmiołka.

Widowisko odbyło się w sobotę 17 września na łąkach tuż przy drodze wojewódzkiej. Organizowane jest co roku, a ma na celu przypomnienie zdarzeń z 1943 r. - w ramach operacji „Neon 1” zostali zrzuceni Hieronim Dekutowski „Zapora”, Bronisław Rachwał „Glin”, Kazimierz Smolak „Nurek”. W trakcie inscenizacji zaprezentowano nie tylko szczegóły związane z organizacją zrzutu, ale szerszy kontekst na temat szkolenia, wyposażenia, misji, działania cichociemnych na terenie okupowanego kraju. Wśród organizatorów rekonstrukcji był Mirosław Widlicki - syn Jana Widlickiego, który w 1943 r. dowodził placówką AK odpowiedzialną za przyjęcie zrzutu cichociemnych.
Najbardziej widowiskową częścią rekonstrukcji jest zrzut spadochronowy symbolizujący skok trzech cichociemnych.
Wspomnienie walki oddziału Jana Kmiołka z KBW-UB odbyło się w ramach rekonstrukcji zorganizowanej również na polu w okolicach Łosinna. Obława w leśniczówce Jurgi (1951 r.) zakończyła się śmiercią żołnierzy z oddziału Jana Kmiołka Franciszka Ampulskiego, ps. Skra, Juliana Nasiadko, ps. Ostry i Franciszka Kmiołka, ps. Mundek (więcej na ten temat w tekście ks. Tomasza Trzaski „70 lat temu w Jurgach… Wspomnienie i zaproszenie na uroczystości”).
W trakcie sobotniego pikniku odbyły się pokazy sztuk walki w wykonaniu uczniów Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, konkursy dla dzieci, pokazy uzbrojenia itp.
Na wydarzenie zaprosili: powiat wyszkowski, Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, Okręg Warszawa Wschód - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Grupa Spadochronowa Cichociemni, Teatr Makata, SRH 79 Pułk Piechoty, mieszkańcy Łosinna.
J.P.
***
Kim byli cichociemni
To żołnierze Polskich Sił Zbrojnych, szkoleni od 1940 r. w Wielkiej Brytanii oraz od końca 1943 r. m.in. we Włoszech, przeznaczeni do służby w szeregach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po zaprzysiężeniu na Rotę AK byli przerzuceni drogą lotniczą na teren okupowanej Polski. W większości cichociemni wykonali skok bojowy, a siedmiu z nich wysiadło z samolotu podczas operacji typu „MOST”. Do grupy cichociemnych zalicza się również tych, którym nie było dane stanąć na ojczystej ziemi, gdyż zginęli w czasie lotu (6 osób) czy podczas skoku (3 osoby).
(…)
Cichociemni w liczbach
Do kraju przerzucono 316 cc i 28 kurierów politycznych. Wśród cc byli i generał i szeregowcy. Najstarszym cichociemnym był gen. Tadeusz Kossakowski „Krystynek”, który w chwili przerzutu miał 56 lat. Najmłodszy, sierżant Kazimierz Śliwa „Strażak II”, urodził się w 1925 r. i w chwili skoku miał 19 lat. Najczęściej byli to ludzie bardzo młodzi. Przeciętna wieku to dwadzieścia kilka lat.
- 2413 kandydatów przyjęto na kurs szkolenia cichociemnych
- 605 żołnierzy ukończyło kurs
- 579 zakwalifikowano do skoku
- 316 zrzucono do Polski
- 112 zginęło (z czego 9 podczas lotu lub na skutek wypadku podczas skoku, 9 padło ofiarą mordów sądowych w PRL)
- 91 brało udział w powstaniu warszawskim (18 zginęło)
- 221 otrzymało order Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie czasu wojny
- 595 razy odznaczono cichociemnych Krzyżem Walecznych.

(źródło informacji: ipn.gov.pl wg opracowania Łukasza Płatka)


Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta