Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyNowy harmonogram ma usprawnić odbiór śmieci

(Zam: 05.08.2022 r., godz. 13.58)

Skargi na nieodebrane śmieci, niezadowolenie mieszkańców skłoniły gminę do ustalenia z wykonawcą nowego harmonogramu odbioru śmieci z zabudowy jednorodzinnej. Będzie on obowiązywał od 16 sierpnia.

Zmiana wykonawcy (wyłonionego w przetargu) spowodowała, że temat odbioru odpadów pojawił się na sesji Rady Miejskiej, która zdalnie obradowała 4 sierpnia.
- Chcę wyrazić ogromne niezadowolenie mieszkańców z ostatniego tygodnia, śmieci na konkretnych ulicach nie były zabrane w terminie. Myślę, że naczelnik i pracownicy wydziału mieli moc telefonów w tej sprawie - oznajmiła przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska. - Usłyszałam „nas mieszkańców nie interesuje, że wykonawca nie ma taboru samochodowego. Tego dnia, kiedy wystawiam śmieci, mają być odebrane”. Nie możemy dopuścić, żeby te problemy się powtarzały - dodała.
- W Rybienku Leśnym było tak samo, o godz. 21.00 miałem telefony w tej sprawie. Pracownicy firmy nie zawsze zostawiają worki na odpady bio. Trzeba porozmawiać z tym wykonawcą - uznał Czesław Lach.

- Te wpadki są analizowane przez pryzmat naszej umowy z wykonawcą, jej naruszenie może skutkować potrącenie należności z faktury i nie zawahamy się sięgnąć po takie instrumenty - oznajmił burmistrz Grzegorz Nowosielski. - Mam nadzieję, że to początki, wykonawca rozpoczyna, kierowcy nie znają terenu. W przetargu wykonawca deklarował odpowiednią ilość taboru. Plusem są nowoczesne, schludne, samochody, które zabierają te śmieci.
- Jesteśmy po rozmowach z firmą. W celu poprawy sytuacji zażądaliśmy zmiany harmonogramu odbioru odpadów. Będziemy odbierać po jednej frakcji, musimy zapewnić stopień recyklingu odpadów - poinformował naczelnik wydziału ochrony środowiska Urzędu Miejskiego Mirosław Wysocki. - Zdarzało się, że w dniu wystawiania odpadów bio ludzie wystawiali gruz albo ziemię. Te odpady nie były odbierane przez firmę. Ustaliliśmy, że najpierw będą zabierane odpady bio, następnego zmieszane. Jeśli firma nie zakwalifikuje ich do bio, odbierze następnego jako zmieszane - dodał. - Wczoraj byłem na kontroli, 6 samochodów odbierających śmieci jeździ po jednym sektorze. Myślę, że nowy harmonogram spowoduje sprawniejsze działanie systemu. Mamy narzędzia, możemy karać, ale myślę, że nie od karania rozpoczniemy współpracę.


Wdrażając nowe harmonogramy Urząd Miejski poinformował, „analizując dotychczasowe działania nowego operatora odbierającego na terenie miasta Wyszkowa odpady komunalne w sektorach nr I i II, w celu usprawnienia odbioru odpadów przedstawiamy Państwu nowe harmonogramy odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej, które będą obowiązywać od dnia 16 sierpnia 2022 roku.

Przedstawione Państwu zmiany, oprócz usprawnienia odbioru poprzez przyśpieszenie fizycznego zabrania odpadów sprzed Państwa nieruchomości mają poprawić efektywność ich segregacji. Każda frakcja odpadów będzie odbierana innego dnia. Prawidłowa segregacja jest bowiem kluczowa dla możliwości recyklingu i ponownego wykorzystywania odpadów jako surowców. Właściwa segregacja i przekazanie do ponownego wykorzystania np. papieru pozwala oszczędzić przed wycinką kolejnych drzew, tak potrzebnych jako filtry powietrza i dostawcy tlenu. Ponowne przetworzenie oczyszczonych i zebranych selektywnie opakowań plastikowych tzw. PET to znacznie mniej ropy naftowej zużywanej do produkcji opakowań. Segregowane szkoło opakowaniowe, to niezbędny składnik przy produkcji szkła m. in. przez wyszkowską hutę szkła. Nie bez znaczenia jest również właściwa segregacja odpadów pochodzenia roślinnego – biodegradowalnych. Odpady BIO (skoszona trawa, gałęzie, liście, czy resztki warzyw z ogrodów i kuchni) są cennym surowcem przy produkcji kompostu. Oczywiście warunkiem ich wykorzystania jest prawidłowa segregacja, tzn. nie mieszanie frakcji BIO np. z cytrusami, resztkami mięsnymi, czy innymi odpadami. Dotychczasowa praktyka wskazuje niestety, że nie zawsze odpady BIO są zbierane przez mieszkańców selektywnie. Wszelkie zanieczyszczenia frakcji BIO powodują, że odpady te są klasyfikowane jako zmieszane, których utylizacja jest znacznie trudniejsza. W opracowaniu nowych harmonogramów przyjęto zasadę, iż odbiór odpadów zmieszanych będzie następował po odbiorze frakcji BIO. Umożliwi to m.in. skorygowanie i właściwą segregację odpadów BIO lub przekazanie jako frakcja odpadów zmieszanych.   

Pamiętajmy, że właściwa segregacja odpadów to nasz wspólny obowiązek wobec środowiska. Wyrzucanie pojemników pod ciśnieniem np. po kosmetykach, czy też zabawek zawierających elementy elektroniczne do pojemników na tworzywa sztuczne może powodować samozapłon odpadów, zaś wyrzucanie resztek mięsnych do odpadów BIO spowoduje namnażanie się owadów i ich larw.  

W związku z licznymi zgłoszeniami firmy odbierającej odpady przypominamy, że odbiór odpadów odbywa się sprzed nieruchomości, nawet jeśli posiadają Państwo altanę śmietnikową na nieruchomości odpady należy wystawić przed nią, bo podmiot odbierający odpady nie jest uprawniony do wchodzenia na nieruchomości prywatne, a taką jest altanka śmietnikowa.”

J.P.
  • Sektor I, odbiór odpadów w zabudowie jednorodzinnej w Wyszkowie od godz. 7. rano.
    Sektor I, odbiór odpadów w zabudowie jednorodzinnej w Wyszkowie od godz. 7. rano.
  • Sektor II, odbiór odpadów w zabudowie jednorodzinnej w Wyszkowie od godz. 7. rano.
    Sektor II, odbiór odpadów w zabudowie jednorodzinnej w Wyszkowie od godz. 7. rano.


Komentarze

Brak worków
Dodane przez Ala, w dniu 09.08.2022 r., godz. 19.36
W ubiegłym tygodniu firma nie dostarczyła na ulicy Latoszek wirków do segregacji. Może jakieś wyjaśnienie?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl