Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 czerwca 2022 r., imieniny Emilii, LucynyPowiatowe Obchody Dnia Strażaka

(Zam: 23.05.2022 r., godz. 13.51)

Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie 22 maja odbyły się uroczystości związane z Powiatowym Dniem Strażaka oraz jubileuszem 10-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie.

W wydarzeniu udział wzięli: przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, radni sejmiku województwa mazowieckiego, przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy i komendanci współpracujących służb i instytucji, prezesi i naczelnicy jednostek OSP oraz Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu wyszkowskiego.
Uroczystość rozpoczęła się polową mszą świętą z oprawą muzyczną Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Wyszkowie. Po niej okolicznościowy apel odbył się na placu przed strażnicą OSP w Gulczewie. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie st. bryg. Paweł Adamczyk, po czym dokonał przeglądu pododdziału i przywitał się z funkcjonariuszami. Następnie został odśpiewany hymn narodowy i nastąpiło podniesienie flagi państwowej. W skład pocztu flagowego wchodzili: mł. kpt. Marcin Brdak (dowódca pocztu), mł. asp. Błażej Rejnuś (asystujący), st. ogn. Dariusz Chrosowski (flagowy). W dalszej części uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Wyszkowie mł. bryg. Rafał Balcer przywitał przybyłych gości.
Kulminacyjnym momentem zbiórki było wręczenie odznaczeń resortowych, związkowych, dla strażaków PSP i druhów OSP oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy PSP w Wyszkowie. Przyznano:
- odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
- medale za „Zasługi dla Pożarnictwa”,
- odznaki „Strażak Wzorowy”,
- odznaki „Za wysługę lat”,
- akty nadania wyższych stopni służbowych.
W ramach obchodów jubileuszu 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, w uznaniu za zasługi na rzecz organizacji, funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej, odznaczono:
- Okolicznościowym Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej -1 funkcjonariusza,
- Medalami Okolicznościowymi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - 2 osoby.
Ponadto Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski za zaangażowanie w realizację zadań służbowych przyznał nagrody pieniężne 3 strażakom Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie.
Doceniając  zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wyszkowskiego, zarząd powiatu wyszkowskiego wyróżnił 6 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie nagrodami rzeczowymi.
Ostatnią częścią uroczystości było uroczyste otwarcie oraz poświęcenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie.
Otwarcia remizy oraz przecięcia wstęgi dokonali: Leszek Marszał  -  wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego, Grzegorz Nowosielski - burmistrz Wyszkowa, st. bryg. Paweł Adamczyk - przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, mł. bryg. Rafał Balcer- komendant Powiatowy PSP w Wyszkowie, gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz - wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, dh Łukasz Król - prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie.
Z kolei ks. kanonik Roman Karaś dokonał poświęcenia budynku remizy oraz samochodu specjalistycznego.
Następnie głos zabierali goście przybyli na uroczystą zbiórkę (przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji państwowych, prezes OSP Gulczewo).
Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów, którą poprowadził dowódca uroczystości st. kpt. Daniel Wachowski. Pododdział strażaków PSP i OSP prowadził st. kpt. Rafał Kłębek, poczty towarzyszące prowadził dh Błażej Chorchos. W skład pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie wchodzili: kpt. Łukasz Żelazowski, mł. kpt. Damian Sowiński, st. sekc. Michał Zawisza.
Po defiladzie odbył się koncert w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkowie.
Oprac. st. bryg. Sławomir Pietrzak
Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie

Fot.: mł. kpt. Adam Wołyniec – Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie, Ewa Michalik - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 
Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl