Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 czerwca 2022 r., imieniny Emilii, LucynyNa co wydadzą pieniądze?

(Zam: 20.05.2022 r., godz. 09.00)

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie wyszkowskim dofinansowane zostaną w sumie 42 projekty kwotą blisko pół miliona złotych.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

Nasze programy są impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla działkowców

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie wyszkowskim dofinansowanie w wysokości łącznie 25,2 tys. zł otrzymają 2 inwestycje. Dofinansowane zostały:

– adaptacja placu sportowo – rekreacyjnego poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych w ROD Kamieńczyk – 19,2 tys. zł;

– modernizacja ogrodzenia zewnętrznego w ROD POLONEZ – 6 tys. zł.

Program ma również zachęcać do ochrony przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, już czwarty raz samorząd Mazowsza wspiera ogrody działkowe na Mazowszu. – Niestety ich rola wciąż jest niedoceniana, a przecież w miastach brakuje terenów zielonych. Ten program ma zachęcać do ich tworzenia i rewitalizacji.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie wyszkowskim dofinansowanych zostanie 4 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 43,5 tys. Zł. Dofinansowane zostały:

– przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Rząśnik – 4,2 tys. zł;

– poprawa jakości życia mieszkańców gminy Wyszków poprzez realizację działań z zakresu przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – etap II – 16,3 tys. zł;

– przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Długosiodło – 7,6 tys. zł;

– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Długosiodło – 14,6 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy. W powiecie wyszkowskim, wsparcie w wysokości 80,5 tys. Zł trafi na modernizację oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkowie.

Jak zauważa Janina Ewa Orzełowska członkini zarządu województwa mazowieckiego, po latach stawiania na nowoczesność i tworzenie przestrzeni z betonu, wracamy na dobre, zielone tory. – Obecny trend daje nadzieję, że będziemy oddychać czystym powietrzem i zyskamy przestrzeń, w której będziemy żyć w symbiozie z naturą i czuć się bezpiecznie.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie wyszkowskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 35 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 350 tys. Zł.

To program skierowany do najmniejszych społeczności lokalnych, które doskonale znają potrzeby swoich mieszkańców. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza często puste i niewykorzystywane place zmieniają się w miejsca do wypoczynku, integracji i relaksu dla wszystkich mieszkańców – podsumowuje radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

Dofinansowane zostały:

– budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Ojcowizna – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Niemiry – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Plewki – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chrzczanka Folwark – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustowo – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zalas – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Bosewo – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianowo – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dalekie – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowo – 10 tys. zł;

– modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dębienica – 10 tys. zł;

– zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Wólka Wojciechówek – 10 tys. zł;

– zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wólka Folwark – 10 tys. zł;

– zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Wielątki Folwark – 10 tys. zł;

– zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Plewica – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Grądy Polewne – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Józefowo – 10 tys. zł;

– remont dachu na budynku w Starym Kozłowie – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie terenu w sołectwie Huta Podgórna poprzez ustawienie drewnianej altany – 10 tys. zł;

– montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Henrysin – 10 tys. zł;

– zagospodarowanie placu zabaw przy szkole w Somiance – 10 tys. zł;

– montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Płudy – 10 tys. zł;

– budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej – 10 tys. zł;

– doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kręgi Nowe – 10 tys. zł;

– modernizacja linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Skuszewie przy ulicy Przejazdowej – 10 tys. zł;

– kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Leszczydół-Podwielątki poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 10 tys. zł;

– kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Tulewo Górne poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 10 tys. zł;

– kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Rybienko Stare poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 10 tys. zł;

– kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Lucynów Duży poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne – 10 tys. zł;

– uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiciny – 10 tys. zł;

– wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Głuchy – 10 tys. zł;

– uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaj – 10 tys. zł;

– uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Basinów – 10 tys. zł;

– uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Płatków – 10 tys. zł.

Materiał promocyjny

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl