Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, KryspinaLinia Udrzyn-Brańszczyk-Wyszków wraca

(Zam: 13.05.2022 r., godz. 15.48)

Trasa autobusowa będzie ponownie uruchomiona od 16 maja.

Już od poniedziałku, 16 maja na swoją trasę wraca linia 1435U 02 Udrzyn-Brańszczyk-Wyszków (przez Porębę, Budykierz). Linię uruchomiono na prośbę mieszkańców i w porozumieniu
z gminą Brańszczyk, która na funkcjonowanie połączenia zarezerwowała pieniądze w swoim budżecie. W ramach połączenia wykonywane będą 4 kursy dziennie (dwa
z Udrzyna i dwa z Wyszkowa) w dni powszednie. Bilety, zarówno jednorazowe, jak i miesięczne, będzie można kupić bezpośrednio u przewoźnika. Połączenie będzie objęte dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przedstawiciele powiatu wyszkowskiego podpisali umowę na 323 568 zł dotyczącą objęcia w 2022 roku dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Umowę podpisali starosta Żukowski, wicestarosta Leszek Marszał i skarbnik Anna Anuszewska.

Podpisanie umowy jest odpowiedzią na wniosek powiatu wyszkowskiego z grudnia 2021 r. Powiat Wyszkowski otrzymał środki na wznowienie linii autobusowych na mocy nowelizacji ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dzięki zmianie przepisów minister infrastruktury dokonał ponownej analizy zaangażowania środków i na wniosek wojewody, przesuwając pozostałe środki z innych województw, przydzielił dla województwa mazowieckiego dodatkowe 28 416 228,44 zł.

Powiat Wyszkowski prowadzi obecnie rozmowy z samorządami gmin Somianka i Rząśnik w sprawie uruchomienia zawieszonych od stycznia 2022 r. linii 1435 03U Rząśnik - Wyszków (przez Komorowo) 1435 04U Wyszków – Somianka – Wyszków (przez Wolę Mystkowską, Kręgi) , 1435 05U Wyszków – Somianka – Wyszków (przez Popowo Kościelne, Barcice) . Powiat zarezerwował środki finansowe w budżecie na rok 2022, które, przy założeniu współfinansowania kursów przez gminy
i Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, pozwolą na funkcjonowanie dotychczas prowadzonych linii. W przypadku deklaracji chęci wspófinansowania przez gminę Somianka i gminę Rząśnik osiągniętego deficytu na liniach, powiat podejmie działania zmierzające do wyłonienia operatorów i uruchomienia linii ponownie. Wartość wozokilometra w momencie składania wniosku do wojewody nie przekraczała kwoty 5 zł. Obecnie ze względu na wzrost cen paliw, jego wartość proponowana przez potencjalnych operatorów wzrosła i niewykluczone, że będzie nadal ulegać zmianie.
Oprac. J.P.
Źródło: powiat wyszkowski


Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl