Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, KryspinaSzkoła z nowoczesną pracownią informatyczno-gamingową

(Zam: 10.05.2022 r., godz. 14.21)

Czy podczas zajęć szkolnych można grać w gry komputerowe? Oczywiście, i to na dodatek w jednej ze szkół prowadzonych przez powiat wyszkowski. 24 nowoczesne gamingowe zestawy komputerowe z akcesoriami, projektor multimedialny, najpopularniejsze gry esportowe i profesjonalne fotele dla graczy – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie ma od kilku dni do dyspozycji nowoczesną pracownię informatyczno-gamingową!

W ramach projektu „Dobre kompetencje – lepszy start”, który realizuje powiat wyszkowski zaplanowano szereg przedsięwzięć, które mają na celu poprawę kształcenia zawodowego uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat. Jednym z działań było stworzenie i wyposażenie pracowni informatyczno-gamingowej w CEZiU, przeznaczonej dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk. Wprowadzenie w klasie informatycznej innowacji w postaci rozszerzenia esport pozwala uczniom łączyć naukę z ulubioną rozrywką! Uczniowie przygotowują się do zdobycia kwalifikacji w zawodzie jednocześnie rozwijają swoją pasję - nie tylko grają w ulubione gry, ale również poznają je od strony taktycznej. Analiza strategii rozgrywek uczy koncentracji, kreatywności, współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji. Młodzież na tym kierunku zdobywa również wiedzę z zakresu projektowania i tworzenia gier komputerowych. Wprowadzona innowacja i zakupione w ramach projektu doposażenie pracowni ma przyczynić się do unowocześnienia sposobu prowadzenia zajęć praktycznych i podniesienia standardów, które umożliwią dalsze doskonalenie umiejętności uczniów w zdobywaniu kwalifikacji, co zwiększy ich szanse na rynku pracy. Koszt wyposażenia pracowni to niemal 174 000 zł, z czego 122 924 zł to środki z projektu „Dobre kompetencje – lepszy start”, i niemal 51 000 zł to środki własne powiatu!
Projekt Powiatu Wyszkowskiego „Dobre kompetencje-lepszy start” otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 697 811,20 zł w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPO WM. Ogólna wartość projektu z wkładem własnym Powiatu Wyszkowskiego wynosi 1 998 991,20 zł.
Zaplanowany okres realizacji projektu: styczeń 2021-wrzesień 2023.
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl