Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 czerwca 2022 r., imieniny Maryli, WładysławaGminny Konkurs Ekologiczny „Inwestujmy w naszą planetę”

(Zam: 06.05.2022 r., godz. 12.30)

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rybnie 28 kwietnia odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Inwestujmy w naszą planetę”, zorganizowany przez Monikę Kryszkiewicz i Ewelinę Salwin.

Celem konkursu było przede wszystkim upowszechnianie wśród młodzieży szkół podstawowych wartości ekologicznych oraz kształtowanie właściwych postaw
i świadomości ekologicznej. W atmosferze zdrowej rywalizacji uczestnicy konkursu mieli możliwość wykazania się szeroką wiedzą z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz zachowań proekologicznych w życiu codziennym.
Zadaniem uczestników z siedmiu szkół gminy Wyszków było rozwiązanie w wyznaczonym czasie testu, który sprawdzał ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Po wnikliwej ocenie prac komisja konkursowa ustaliła wyniki.
Najlepsza okazała się Gabriela Depta ze SP nr 5. Drugie miejsca zajęły: Anna Fijałkowska z SP w Łosinnie oraz Amelia Damme z SP nr 5 w Wyszkowie. Trzecie miejsce – Alicja Głowacka i Igor Juszyński z SP w Rybnie oraz Nikola Sobotka z SP w Lucynowie.
Ze względu na bardzo wysoki i wyrównany poziom przyznano również wyróżnienie dla Mateusza Falby z SP w Lucynowie.
Uczestnicy i zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego.
Organizatorki
Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl