Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyMalarstwo Kai Kozon do obejrzenia w WOK „Hutnik”

(Zam: 03.03.2022 r., godz. 12.42)

Wyszkowianka, absolwentka działającego w WOK „Hutnik” Koła Plastycznego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Kaja Kozon prezentuje swoje prace w galerii „Hutnika” od 1 marca. Wernisaż 4 marca o godz. 19.00.

Kaja Kozon (ur. 1996 r. w Warszawie) jest malarką i rysowniczką. Na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2015-2020 studiowała malarstwo olejne. W 2020 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni dr. hab. Piotra Wachowskiego. Kaja Kozon została laureatką Nagrody Fundacji im. Marka Marii Pieńkowskiego w 2016 r. Podczas studiów została nagrodzona za wyniki w nauce Stypendium Rektorskim (2015/16, 2016/17, 2017/18). W 2019 roku została również stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz tego ma na swoim koncie wygrane w wielu konkursach mazowieckich. Brała udział w dziewięciu wystawach indywidualnych oraz dziewięciu wystawach zbiorowych.

W treści jej prac znajdują się motywy powiązane z naturą: człowiek, pejzaż, zwierzęta. Duży wpływ na jej artystyczną drogę miało działające w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” Koło Plastyczne.
– Do koła plastycznego chodziłam od 2008 do 2012 r. Były to 4 lata cotygodniowych zajęć z martwej natury, zadań, które zaciekawiały mnie możliwością stworzenia czegoś w oparciu o obserwację i wyobraźnię – podkreśla artystka.
Co dały jej zajęcia?
- Przestrzeń wyrywaną z codzienności do zatrzymania się i tworzenia. Przychylność i wsparcie, ważne na drodze do kształtowania własnego środka wypowiedzi. Choć każdy opierał swoją pracę na tym samym, język wypowiedzi wyrażał się u każdego inaczej. Było więc to miejsce doświadczania różnorodności – wspomina Kaja Kozon. – Cotygodniowe zajęcia wspierały systematyczność, postęp w pracy-zabawie był więc samoistny. Każde zadanie dawało wiele możliwości odkrywania zależności między tym, co się widzi, a tym, jak to przedstawić. Systematyczność, dawała też przestrzeń do spontaniczności, gdyż nie było w niej walki o oceny czy cokolwiek podobnego. Wychodziło się więc poza to, co znane i odważnie, badało się przestrzeń plastyczną odkrywając własne możliwości. Uczestnictwo w zajęciach było rozwojem zmysłu plastycznego, obserwacji, wyobraźni a także umiejętności manualnych. Dzięki tym zajęciom dostałam się do liceum plastycznego im. Miguela de Cervantesa, a w późniejszym czasie na Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Koło Plastyczne w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” działa od 1994 roku. Jego instruktorzy to Irena Filipowicz (założyciel), Joanna Krajewska (od 2007 roku). Malarz Wieńczysław Pyrzanowski kształcił w kole młodych adeptów sztuki w latach 2007-2009.
Koło Plastyczne to forma działalności dla dzieci i młodzieży. Oferuje zajęcia pozaszkolne, które odbywają się w różnych grupach wiekowych (od 7 do 18 lat), w pracowni i w plenerze. Zajęcia te mają na celu stworzenie warunków do rozwoju twórczości dla dzieci i młodzieży poprzez poznanie nowych technik plastycznych i doskonalenie już znanych. Kształtują zmysł obserwacji, mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez zintegrowanie ze środowiskiem twórczym i artystycznym.
J.P.
  • Od lewej: Irena Filipowicz, Małgorzata Kozon i Kaja Kozon podczas finisażu wystawy "Koincydencje" w lipcu 2021 r.
    Od lewej: Irena Filipowicz, Małgorzata Kozon i Kaja Kozon podczas finisażu wystawy "Koincydencje" w lipcu 2021 r.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl