Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, KryspinaNajpopularniejsze imiona - Antoni i Zofia

(Zam: 21.01.2022 r., godz. 11.56)

W ubiegłym roku w gminie Wyszków urodziło się 419 dzieci, zmarło 428 osób - wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Wyszkowie.

Wśród urodzonych było 227 chłopców i 192 dziewczynki. W 2021 r. najczęściej nadawane imiona chłopcom to: Antoni (38), Franciszek (30), Aleksander (29), Jakub (23), Wojciech (23), Ignacy (22), Szymon (21), Mikołaj (21), Stanisław (17), Marcel (17), Jan (17), Tymon (16), Wiktor (15). Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek: Zofia (35), Zuzanna (28), Laura (21), Marcelina (21), Alicja (21), Lena (21), Pola (20), Julia (19), Maja (19), Oliwia (15), Wiktoria (14), Aleksandra (13), Amelia (13), Maria (13), Łucja (13), Blanka (12), Hanna (12).
Najrzadziej nadawane imiona wśród chłopców to między innymi Jędrzej, Remigiusz, Bartłomiej, Kamil a wśród dziewczynek: Monika, Dominika, Martyna, Sonia.

Spośród 265 zawartych w ubiegłym roku małżeństw:
- 30 to małżeństwa zawierane za granicą, w takich krajach jak: Ukraina, Niemcy, Szwecja, Francja, Tanzania Zanzibar, Białoruś, Wielka Brytania
- 11 małżeństw zawarli obywatele innych państw: Algierii , Ukrainy , Białorusi , Gwinea Bissau, Izraela, Indii, Wietnamu.
- 101 to małżeństwa zawarte przed Kierownikiem USC (co stanowi 38,11% ogólnej liczby małżeństw), 7 z nich to śluby poza lokalem USC.
W rejestrze stanu cywilnego odnotowano 75 rozwodów. Przed kierownikiem USC zostało złożonych 215 oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka

W 2021 roku :
- z ważnych względów w trybie administracyjnym zmiany nazwiska lub imienia dokonało 38 osób.
- wydanych zostało 6705 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 1631 zaświadczeń (między innymi: zaświadczenia o stanie cywilnym, do ślubu konkordatowego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, potwierdzające uznanie ojcostwa, o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, o nadanym numerze PESEL).
- do aktów naniesionych zostało 545 wzmianek i 2 798 przypisków.
- dokonano przeniesienia z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego 7 242 aktów.
Urząd Stanu Cywilnego w Wyszkowie w 2021 roku sporządził: 1170 aktów urodzeń, 265 - aktów małżeństw, 655 - aktów zgonu.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl