Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 czerwca 2021 r., imieniny Antoniego, Lucjana

Chcą przekształcić WOSiR

(Zam: 11.06.2021 r., godz. 13.35)

Ośrodek nie będzie zakładem budżetowym a jednostką budżetową. Różnica polega na sposobie finansowania. Dotychczas WOSiR pokrywał koszty działalności z przychodów własnych i gminnej dotacji, teraz miałby pokrywać wydatki z budżetu gminy (dochody też miałby zasilić gminny budżet).

Propozycja zmiany znalazła się w porządku obrad sesji Rady Miejskiej, która ma odbyć się 24 czerwca.

Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zakład budżetowy, koszty działalności pokrywa z przychodów własnych oraz z otrzymywanej z budżetu gminy dotacji (stanowiącej nie więcej niż 50% kosztów działalności WOSiR). Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, uzyskiwane przez WOSiR przychody od ponad roku nie pokrywają ponoszonych wydatków. „Po przeprowadzonej analizie, biorąc pod uwagę względy organizacyjne i ekonomiczne, a przede wszystkim trudności wynikające z ograniczeń i obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19 w uzyskiwaniu od marca 2020 r. przychodów własnych (koniecznych do sfinansowania działalności WOSiR), podjęta została decyzja o zaproponowaniu Radzie Miejskiej w Wyszkowie procedowania projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu.” - czytamy dalej w uzasadnieniu. „Podstawową różnicą pomiędzy zakładem budżetowym, a jednostką budżetową jest fakt, że zakład budżetowy wykonuje wyodrębnione zadania odpłatnie i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, podczas gdy jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu gminy. Przekształcenie zakładu w jednostkę budżetową skutkuje dla organu gminy tym, że włącza dochody i wydatki jednostki budżetowej bezpośrednio do budżetu gminy. W sytuacji przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową musi nastąpić nadanie statutu nowej jednostce organizacyjnej gminy. Ponadto, zgodnie z art 231 kodeksu pracy pracownicy likwidowanego zakładu budżetowego stają się pracownikami jednostki budżetowej.

Formalnie przekształcenie wymagać będzie likwidacji zakładu budżetowego. Likwidując samorządowy zakład budżetowy organ stanowiący określi przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu tego zakładu. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego przejmie nowo utworzona jednostka.

Według Urzędu Miejskiego, w Polsce działa ok. 700 ośrodków sportu i rekreacji, które w zdecydowanej większości są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych nieposiadającymi osobowości prawnej, realizującymi zadania w zakresie zbliżonym do zakresu zadań WOSiR. Ponad 80% funkcjonuje na zasadach jednostki budżetowej, a tylko 15% posiada strukturę organizacyjną zakładu budżetowego. Pozostałe kilka procent działa w formie komunalnej spółki prawa handlowego. „Trend tworzenia czy przekształcania w jednostki budżetowe szczególnie nasilił się od momentu wystąpienia sytuacji pandemicznej w marcu 2020r. i brakiem możliwości generowania przychodów.”.

Likwidacja zakładu budżetowego miałaby nastąpić z dniem 30 września. Jednostka budżetowa miałaby rozpocząć działalność 1 października.
Według budżetu na 2021 r, gmina na dotację przedmiotową dla WOSiR-u zaplanowała 1 883 441 zł.
J.P.

Komentarze

Dodane przez roms, w dniu 12.06.2021 r., godz. 17.41
III RP w odwrocie. Skutkiem tej dekomercjalizacji będzie zapewne zmniejszenie obsady personalnej WOSIR-u, albo przynajmniej kosztów osobowych.
Dodane przez Q, w dniu 12.06.2021 r., godz. 22.07
Jak nie będzie zakładu to i pięciu dyrektorów nie będzie potrzebnych. Pan Wiśniewski praktykę w koszeniu ma.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl