Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 czerwca 2021 r., imieniny Antoniego, Lucjana

49 projektów ze wsparciem samorządu Mazowsza

(Zam: 11.06.2021 r., godz. 12.45)

Urządzenie skweru w Niegowie, remont strażnic OSP Brańszczyk i OSP Słopsk, zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Somianka, zagospodarowanie placów zabaw w Skorkach oraz przy szkole w Woli Mystkowskiej – to tylko kilka z 49 przedsięwzięć w powiecie wyszkowskim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa. Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi ponad 1,1 mln zł.

Dodatkowo gmina Rząśnik otrzyma unijne wsparcie w wysokości blisko 439 tys. zł w ramach PROW 2014-2020 na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Starym Lubielu.
11 czerwca w Urzędzie Miejskim umowy w tej sprawie podpisali: członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz przedstawiciele samorządów. W spotkaniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak i dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Mariusz Popielarz.

Projekty, które dostały dofinansowanie:
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

- Brańszczyk – wykonanie termomodernizacji w budynku OSP Udrzyn,10 000 zł
- Brańszczyk – remont i wyposażenie budynku komunalnego w Knurowcu, 10 000 zł
- Brańszczyk – modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymbłocie-Kurza, 10 000 zł
- Długosiodło – modernizacja oświetlenia ulicznego Kornaciskach, 10 000 zł
- Długosiodło – modernizacja oświetlenia ulicznego w Nowej Pecynie, 10 000 zł
- Długosiodło – modernizacja oświetlenia ulicznego w Starej Pecynie, 10 000 zł
- Długosiodło – modernizacja oświetlenia ulicznego w Łączce, 10 000 zł
- Długosiodło – modernizacja oświetlenia ulicznego w Wólce Grochowej, 10 000 zł
- Długosiodło – aktywizacja sołectwa Przetyczy Włościańskiej, 10 000 zł
- Długosiodło – modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Prabuty, 10 000 zł
- Długosiodło – modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Budy Przetycz,10 000 zł
- Długosiodło – zagospodarowanie terenu w sołectwie Ostrykół Dworski, 10 000 zł
- Długosiodło – modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Olszaki, 10 000 zł
- Rząśnik – rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej wsi Stary Lubiel, 10 000 zł
- Rząśnik – zakup i montaż wiat przystankowych Janowie, 10 000 zł
- Rząśnik – urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego Wielątek, 10 000 zł
- Rząśnik – rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Rogoźna,10 000 zł
- Rząśnik – rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Grodziczna, 10 000 zł
- Somianka – montaż oświetlenia ulicznego w Somiance-Zaszosiu, 10 000 zł
- Somianka – zagospodarowanie terenu w Nowych Wypychach poprzez ustawienie drewnianej altany, 10 000 zł
- Somianka – zagospodarowanie placu zabaw w Skorkach,10 000 zł
- Somianka – remont dachu na budynku w Starym Mystkówcu,10 000 zł
- Somianka – zagospodarowanie placu zabaw przy szkole w Woli Mystkowskiej, 10 000 zł
- Wyszków – kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Leszczydół-Działki poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 10 000 zł
- Wyszków – kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Rybienko Nowe poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 10 000 zł
- Wyszków – kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Sitno poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 10 000 zł
- Wyszków – kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Puste Łąki poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Jadowskiej – etap II, 10 000 zł
- Wyszków – kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Świniotop poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej – etap III, 10 000 zł
- Zabrodzie – uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębinki 10 000,00 zł
Zabrodzie – uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Mościskach, 10 000 zł
- Zabrodzie – uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Niegowie, 10 000 zł
- Zabrodzie – uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Wysychach, 10 000 zł
- Zabrodzie – uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Zazdrości, 10 000 zł

Mazowieckie Strażnice OSP-2021
- Gmina Brańszczyk –Poręba, remont strażnicy, 25 000 zł
- Gmina Zabrodzie – Słopsk, modernizacja strażnicy, 25 000 zł

Doposażenie OSP
- Brańszczyk – Poręba, komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 9500 zł
- Brańszczyk – Trzcianka, sprzęt specjalistyczny,10 000 zł
- Długosiodło, komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 9 000 zł
- Rząśnik, sprzęt specjalistyczny, 15 461 zł
- Somianka, nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, 80 000 zł
- Zabrodzie, komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny, 19 950 zł
- Zabrodzie – Słopsk, komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny, 20 000 zł

Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu
- Wyszków – „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wyszków poprzez realizację działań z zakresu przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej”, 32 000 zł
- Zabrodzie – urządzenie skweru w Niegowie, 66 000 zł

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- Długosiodło – przebudowa drogi gminnej nr 440229W w Przetyczy Włościańskiej, 119 000 zł
- Rząśnik – modernizacja drogi transportu rolnego w Komorowie, 90 000 zł
- Somianka – przebudowa drogi wewnętrznej w Jasieńcu, 120 000 zł
- Zabrodzie – przebudowa drogi gminnej w Płatkowie, 50 000 zł
- powiat wyszkowski – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obrąb, etap II, do granicy Powiatu, 100 000 zł


Komentarze

Dodane przez PiS PO jedno dno, w dniu 11.06.2021 r., godz. 16.32
To PSL, a co od PiS? Na halę nieudacznikom zabrakło? Wyszkowski PIS to dno.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl