Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Raport o stanie gminy gotowy, czas na zgłoszenia mieszkańców

(Zam: 10.06.2021 r., godz. 10.47)

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 r., powinni złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami innych mieszkańców.

Taką procedurę zawiera ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie z nią wójt/burmistrz/prezydent miasta przedstawiają radnym raport o stanie gminy obejmujący w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada Miejska w Wyszkowie będzie rozpatrywać raport na sesji 24 czerwca. Najpóźniej dzień przed sesją mieszkańcy chcący zabrać głos w sprawie raportu muszą złożyć pisemne zgłoszenie (wzór) poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Po zakończeniu debaty nad raportem rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi.

Raport o stanie gminy (link)
J.P.

Komentarze

Dodane przez mieszkaniec, w dniu 10.06.2021 r., godz. 21.45
wielokrotnie zgłaszane picie alkoholu i brak jakiejkolwiek reakcji

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl