Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Badają zagrożenia społeczne - ankieta dla mieszkańców

(Zam: 09.06.2021 r., godz. 09.36)

Gmina Wyszków prowadzi wśród mieszkańców ankietę na temat alkoholizmu, przemocy domowej, bierności zawodowej itp. Można ją wypełnić w internecie.

Celem ankiety jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od alkoholu i środków odurzających oraz zjawiska przemocy. Realizowana jest w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani. Na zlecenie gminy prowadzi ją Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy.

Elektroniczna, anonimowa ankieta będzie aktywna do 22 czerwca. Po tym czasie ankietowanie prowadzone będzie w formie sondy ulicznej (metodą papier - ołówek) wśród dorosłych mieszkańców i sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy.
Badaniem (w formie elektronicznej) objęci zostaną także uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gminy Wyszków.

Link do ankiety

J.P.

Komentarze

Dodane przez mieszkaniec, w dniu 10.06.2021 r., godz. 21.48
09.06.2021 zamieszczono link do ankiety a już 10.06.2021 link nie aktywny . BRAWO GMINA za otwartość w stronę mieszkańca .

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl