Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Pieniądze na drogi do pól

(Zam: 09.06.2021 r., godz. 07.23)

Samorządy gminne i powiatowy otrzymały z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach ogłoszonego w 2020 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego 398 wniosków. Pozytywną ocenę, a co za tym idzie dofinansowanie, otrzymało 308 z nich. 299 wniosków dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 9 – małej retencji. Na ich dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczono ponad 30 mln zł.

Dofinansowanie dostały samorządy:
Powiat Wyszkowski
- modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obrąb - Etap II - do granicy powiatu - 100 000 zł

Długosiodło
- przebudowa drogi gminnej nr 440229W w Przetyczy Włościańskiej - 119 000 zł

Rząśnik
- modernizacja drogi transportu rolnego w Komorowie - 90 000 zł

Somianka
- przebudowa drogi wewnętrznej w Jasieńcu - 120 000 zł

Zabrodzie
- przebudowa drogi gminnej w Płatkowie - 50 000 zł.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl