Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 10 maja 2021 r., imieniny Antonina, Izydora

Nowe przepisy dla pieszych, kierowców, użytkowników hulajnóg

(Zam: 02.05.2021 r., godz. 19.59)

Pierwszeństwo pieszych wchodzących na jezdnię, obowiązek zachowania minimalnego odstępu między samochodami na autostradzie (drodze ekspresowej), maksymalnie 20 km/h dla hulajnóg - to nowe przepisy, które już niedługo wejdą w życie.

Zmiana od 20 maja
W Prawie o ruchu drogowym pojawią się trzy nowe definicje:
Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni;
Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe
Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

Urządzenie wspomagające ruch
Osoba poruszająca urządzeniem będzie zobowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Na drodze dla rowerów będzie obowiązywał ją ruch prawostronny. Jeśli użytkownik będzie korzystać z chodnika albo drogi dla pieszych, będzie musiał poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwo pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Przekraczając jezdnię osoba ta będzie obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Hulajnoga elektryczna
Kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli będą one wyznaczone dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Kierujący hulajnogą elektryczną będzie miał obowiązek korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną będzie dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik będzie usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i będzie brakować wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierujący będzie miał obowiązek jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Dopuszczalna prędkość z jaką będzie można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
Dzieci w wieku do 10 lat nie będą mogły kierowć hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszczać się będzie kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenie do transportu osobistego
Kierujący będzie miał obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić.
Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego będzie dozwolone wyjątkowo, gdy będzie brakować wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierujący pojazdem w razie wyprzedzania hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego czy osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie musiał zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.
Pieszy natomiast, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z drogi dla rowerów, będzie obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

Zmiana od 1 czerwca
Pierwszeństwo pieszych w obrębie przejścia
Pieszy wchodząc na jezdnię lub torowisko, a nie jak dotychczas tylko przechodząc przez jezdnię lub torowisko, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, poza pewnymi wyjątkami, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także wchodzący na nie będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Korzystanie z telefonu na przejściu
Podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię (torowisko, przejście dla pieszych) pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego jeśli prowadzi to będzie do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni (torowisku, przejściu dla pieszych).

Udzielanie pierwszeństwa pieszemu
Kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych będzie musiał zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo wchodzącemu na nie.

Odstęp między samochodami
Kierowca podczas przejazdu autostradą lub drogą ekspresową będzie zobowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdami na tym samym pasie ruchu. Odstęp (wyrażony w metrach) ma być nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość (wyrażona w kilometrach na godzinę) pojazdu, którym porusza się samochód. Przepisu nie stosuje się podczas wyprzedzania.

Ta sama prędkość w dzień i w nocy
Od 1 czerwca w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dopuszczalna prędkość pojazdu wynosić będzie 50 km/h (obecnie między godz. 23.00 a 05.00 można jeździć do 60k m/h).
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl