Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 14 maja 2021 r., imieniny Bonifacego, Macieja

Gmina buduje

(Zam: 28.04.2021 r., godz. 14.06)
  • W maju zakończy się budowa ul. Harcerskiej w Wyszkowie polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
    W maju zakończy się budowa ul. Harcerskiej w Wyszkowie polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
Wyszkowski samorząd realizuje obecnie 6 inwestycji drogowych.

Przebudowa Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego
Na początku maja zakończą się trwające od roku prace związane z przebudową alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda gen. Nałęcz Komornickiego do ul. gen. Sikorskiego. Zakres prac obejmuje wykonanie 360 metrów drogi o nawierzchni asfaltowej, ronda, chodników i ścieżki rowerowej, odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej, a także wykonanie oświetlenia ulicznego, humusowania i obsiewu trawą terenu. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 787 210,97 zł. Całkowita wartość zadania to 4 298 388,37 zł. Wykonawcą zadania jest wyszkowska firma Drogowiec.

Budowa ul. Harcerskiej
W maju zakończy się budowa ul. Harcerskiej w Wyszkowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej. Jest to łącznik między ul. Pułtuską a Bankową. W ramach realizacji robót wybudowana została także kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne z oprawami typu LED, studnie rewizyjne i studzienki kanalizacyjne. Inwestycję wykonuje Zakład Usług Techniczno- Handlowych „EKO-BUD” z Wyszkowa. Wartość umowna zadania opiewa na kwotę 330 950,35 zł.

Budowa drogi w dzielnicy przemysłowej
Stale rozwija się także dzielnica przemysłowa. Nowa droga połączy ulicę Leśną z powstającymi przedsiębiorstwami. Zakres wykonywanych prac obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (148 metrów). Wykonawcą przedsięwzięcia jest wyszkowska firma Drogowiec, a całość robót kosztować będzie gminę 242 777,74 zł.

Budowa ul. Jesionowej w Skuszewie
W pierwszych dniach maja rozpocznie się przebudowa ul. Jesionowej w Skuszewie. Planowany zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o długości 1 300 m kw., a także poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie zrealizowane zostanie do połowy czerwca. Wykonawcą jest firma Drogowiec z Wyszkowa. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 255 334,57 zł.

Droga w Lucynowie
Trwają pracę nad przebudową drogi w Lucynowie. Wykonany zostanie zjazd od strony ul. Warszawskiej, a także droga z kostki brukowej. Inwestycja ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dotychczas znacząco utrudnione było włączenie się do ruchu z remontowanego odcinka do ul. Warszawskiej. Prace kosztować będą 206 413,10 zł. Droga zostanie oddana do użytku do końca czerwca.

Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym
Nową drogę ma również Lucynów Duży. Na ukończeniu są prace związane z budową ul Leśnej. Wykonywana jest droga o nawierzchni z kostki brukowej, a także pobocza utwardzone kruszywem, chodnik i zjazdy. Inwestycje buduje firma BRUK-BUD z Wyszkowa. Koszt przeprowadzonych prac to 226 929,47 zł.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl