Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 marca 2021 r., imieniny Heleny, Wiktora

Gmina pomoże ósmoklasistom

(Zam: 22.02.2021 r., godz. 13.15)

Gmina Wyszków sfinansuje dodatkowe zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych wszystkich samorządowych szkół podstawowych. Łącznie zaplanowano dodatkowo 630 godzin dydaktycznych.

Szkoły będą realizować zajęcia dodatkowe według wewnętrznych planów. Gmina chce w ten sposób wesprzeć przystępujących do egzaminu uczniów klas ósmych. Koszt dodatkowych godzin to około 44 tysięcy złotych.
Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych pozostają w trybie nauki zdalnej. Zgodnie z aktualnymi reżimami sanitarnymi, gminne szkoły uruchomiły konsultacje stacjonarne z przedmiotów egzaminacyjnych dla ósmoklasistów. Wsparcie dydaktyczne zapewnia gmina Wyszków finansując godziny dydaktyczne z tych przedmiotów, które objęte będą egzaminem. Burmistrz pozostawił dyrektorom dysponowanie przyznaną pulą godzin wedle potrzeb każdej ze szkół. Wszystko po to, by możliwie najlepiej przygotować uczniów klas ósmych do tego ważnego egzaminu.
Gmina Wyszków ma już doświadczenie w organizowaniu dodatkowego wsparcia uczniów przed egzaminami. Dwa lata wcześniej, dla łagodzenia skutków wprowadzanej reformy edukacji organizowany był specjalny kurs dla uczniów kończących szkoły podstawowe w trybie ośmioklasowym (wraz z nimi do szkół średnich aplikowali wtedy absolwenci gimnazjów). Zajęcia cieszyły się wówczas dużym zainteresowaniem i wysoką oceną.
Ze względu na ograniczenia pandemiczne organizowanie wspólnych kursów dla uczniów gminnych szkół nie jest możliwe, dopuszczalne są natomiast zajęcia w małych grupach i z tego rozwiązania gmina korzysta, finansując dodatkowe lekcje z przedmiotów egzaminacyjnych.
Źródło: UM

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl