Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 03 marca 2021 r., imieniny Maryny, Tycjana

Linia Ostrołęka-Stanisławów - pozytywna opinia, ale z zastrzeżeniem

(Zam: 13.01.2021 r., godz. 08.39)

  • źródło fot. PSE
Zarząd Powiatu Wyszkowskiego pozytywnie zaopiniował budowę sieci przesyłowej 400kV Ostrołęka-Stanisławów (etap II), która ma przebiegać m.in. przez powiat wyszkowski. Zastrzegł jednak, że na terenie gminy Długosiodło powinien zostać wybrany wariant A przebiegu linii jako mniej uciążliwy dla mieszkańców.

Wniosek o wydanie opinii złożył inwestor - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA za pośrednictwem swojego pełnomocnika. We wniosku przedstawiono do zaopiniowania przebieg linii według wariantu B.
Zarząd Powiatu „zapoznał się przedmiotowym wnioskiem a także z informacjami o wskazaniu przez mieszkańców Gminy Długosiodło Wariantu „A” jako korzystniejszego przebiegu linii na terenie ich Gminy, które to informacje zostały przedstawione w piśmie Pani Marzeny Dyl (Radnej Rady Powiatu w Wyszkowie) i Pana Marka Machnowskiego z dnia 20.05.2020r. skierowanym do Inwestora wraz z listą 503 podpisów, a następnie potwierdzone w postanowieniu Wójta Gminy Długosiodło z dnia 22.12.2020r., znak: RZ.6724.24.2020.ŁS.1 – negatywnie opiniującym proponowany przebieg według Wariantu „B”.” - czytamy w uzasadnieniu uchwały Zarządu Powiatu.
Stąd też w opinii Zarządu Powiatu znalazło się zastrzeżenie: „uznając zarówno strategiczne znaczenie inwestycji „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (etap II)” jak i kierując się troską o mieszkańców Powiatu za zasadne uznaje pozytywne zaopiniowanie proponowanego we wniosku przebiegu linii 400kV Ostrołęka – Stanisławów (Etap II) jednakże z zastrzeżeniem, iż na terenie Gminy Długosiodło rekomenduje jej przebieg według proponowanego wcześniej Wariantu „A” – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.”.
Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów będzie przebiegać przez obszar województwa mazowieckiego. Planowana linia połączy SE Ostrołęka z SE Wyszków i SE Stanisławów. Całkowita długość linii wyniesie około 100 km.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl