Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 stycznia 2021 r., imieniny Juliana, Walerego

Kto powinien zostać patronem? Szkoła czeka na zgłoszenia

(Zam: 11.01.2021 r., godz. 09.14)

Do 17 stycznia Szkoła Podstawowa nr 3 czeka na propozycje. Społeczność szkolna może zgłosić je na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej placówki.

Uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi biorą udział w procesie zmiany patrona. Zgłoszenie kandydata, którego zechcą dokonać, musi mieć formę pisemną, zawierać krótką charakterystykę kandydata wraz z uzasadnieniem, być podpisane.

Obecny patron szkoły w Rybienku Leśnym, Jan Hempel, to, jak podaje Instytut Pamięci Narodowej, literat, działacz socjalistyczny, antyklerykał, potem działacz socjalistyczny i sowiecki. IPN, w ramach procesu dekomunizacji nazw ulic i innych obiektów użyteczności publicznej, rekomendował zmianę nazwy dla ulic im. Hempla.

Jan Hempel żył w latach 1877-1937. IPN tak pisze o jego zaangażowaniu w ruch komunistyczny „Od 1931 r. całkowicie zaangażował się w działalność w szeregach KPRP jako zawodowy funkcjonariusz partyjnej konspiracji. Był kolejno członkiem Komitetu Dzielnicowego Powiśle KPRP, kierownikiem Wydziału Spółdzielczego KC KPRP, członkiem, następnie kierownikiem Wydziału Rolnego KC KPRP. Był też kierownikiem Wydziału Kulturalno-Oświatowego oraz członkiem Centralnej Redakcji KC KPRP. Uczestniczył w II Zjeździe KPRP w roku 1923 oraz w IV Konferencji KPP w r. 1925. Latem 1927 r. został członkiem tymczasowego Sekretariatu Krajowego KC KPRP.
Z ramienia komitetu wyborczego stworzonego przez KPRP kandydował do Sejmu w roku 1922, a następnie do Sejmu i Senatu w r. 1928 i 1930. Był wielokrotnie aresztowany przez władze za działalność antypaństwową.
W maju 1930 r. został ponownie członkiem Sekretariatu Krajowego KC KPP. Latem 1931 r. był aresztowany na zebraniu literatów – członków KPP. W listopadzie 1931 r. został za kaucją zwolniony i z polecenia KC KPP został nielegalnie przerzucony do Niemiec, a później – w maju 1932 r. – do ZSRS. W Moskwie był m.in. redaktorem polskojęzycznego sowieckiego czasopisma „Kultura Mas”. Publikował zgodne z propagandą stalinizmu artykuły w prasie polskiej, wydawanej na terenie ZSRS (przede wszystkim w „Trybunie Radzieckiej”). Przygotował do druku w ZSRS edycje literatury polskiej. Uczestniczył też w tłumaczeniu na j. polski wydań tekstów Lenina.
W ramach porachunków wewnętrznych w łonie ruchu komunistycznego w styczniu 1937 r. został aresztowany.  2 września 1937 r. skazany przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR na karę śmierci „za zdradę sowieckiej ojczyzny” i rzekome uczestnictwo w terrorystycznej organizacji kontrrewolucyjnej. Tego samego dnia został stracony, skremowany, anonimowo pochowany na Cmentarzu Dońskim.”.


Według Stowarzyszenia Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic, odpowiednim kandydatem na patronat jest Stanisław Wróbel „Jaskółka” (jego imię ma jedno z rond w Wyszkowie) - żołnierz AK związany z Wyszkowem i Rybienkiem Leśnym, który zginął z rąk hitlerowców.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 11.01.2021 r., godz. 18.22
Może Jarosław Kaczyński? To by było ładnie i jaki bohater? Może jakieś dotacje by przyszły?
Dodane przez Marek Eychler, w dniu 11.01.2021 r., godz. 20.13
Większe dotacje byłyby, gdyby patronem został Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk. Chociaż mógłby też szkołę okraść.
Dodane przez zezem, w dniu 12.01.2021 r., godz. 00.36
Znając inteligencję rządzących w Wyszkowie to postawią na swoim i wybiorą przedwojennego burmistrza Wyszkowa, któremu postawili pomnik.
Dodane przez WWY, w dniu 12.01.2021 r., godz. 09.28
I to by było coś, w końcu burmistrz Wolski to chyba jedyny w świecie przypadek latającego (lewitującego?) burmistrza.
Imienia Rodziny Tanianisów
Dodane przez Victor, w dniu 13.01.2021 r., godz. 16.48
Ja bym dał im Rodziny Tanianisów, bo to rodzina nauczycielska akurat bardzo zasłużona dla tej szkoły i dla edukacji w naszym mieście. Repatrianci, którzy nie mieli lekko a jednak wykonali kawal pozytywnej pracy.
Dodane przez Waco, w dniu 13.01.2021 r., godz. 17.07
Z ziemi Wolskiej do Polski.
Dodane przez Leon, w dniu 14.01.2021 r., godz. 19.03
A może tak Sławomira "Uchala" O. ? Przecież dzięki niemu cała Polska usłyszała o Wyszkowie, Rybienku, Latoszku. To by był patron!

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl