Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 stycznia 2021 r., imieniny Juliana, Walerego

Najpopularniejsi Aleksander i Julia

(Zam: 08.01.2021 r., godz. 14.57)

W minionym roku dla dzieci najchętniej wybierano imiona Aleksander i Julia.


Imię Aleksander otrzymało 42 chłopców. Wśród najpopularniejszych imion były także Antoni - 39, Jakub - 28, Jan - 28, Franciszek - 26, Mikołaj - 25, Marcel - 23, Stanisław - 21, Kacper - 21. Najpopularniejsze imiona żeńskie nadawane w minionym roku to Julia - 37. Zuzanna - 29, Maja - 25, Lena - 22, Iga - 21, Zofia - 21, Alicja - 18, Marcelina - 18, Hanna - 16.

Według statystyk Urzędu Stanu Cywilnego, najrzadziej nadawane imiona wśród chłopców to Kornel, Bartłomiej, Ernest, Józef; wśród dziewczynek - Klaudia, Malina, Elżbieta, Dorota.

Urząd Stanu Cywilnego w Wyszkowie sporządził w 2020 r. 1 246 aktów urodzeń (586 dla dziewczynek, 660 dla chłopców, dla porównania w 2019 r. - 1 284, w 2018 r. - 1 464), 246 aktów małżeństw (w 2019 r. - 285, w 2018 r. - 282), 615 aktów zgonu (w 2019 r. - 491, w 2018 r. - 484).
W samym mieście i gminie Wyszków urodziło się 436 dzieci (20 mniej w stosunku do roku ubiegłego) w tym 260 chłopców i 176 dziewczynek. Zmarły 403 osoby

Spośród 1 246 zarejestrowanych urodzeń 53 to dzieci urodzone za granicą w takich krajach jak: Norwegia - 6, Ukraina - 7, Wielka Brytania - 14, Belgia - 2, Irlandia - 5, Jordania - 1, Niemcy - 5, Hiszpania - 2, Szwecja - 2, Białoruś - 5, Wietnam - 2, Kamerun - 1, Luksemburg - 1, Turcja - 1.

W roku 2020 roku przed kierownikiem USC zostało złożonych 199 oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka.

Spośród 246 małżeństw 12 zawartych zostało za granicą (Ukraina, Niemcy, Meksyk, Jordania, Francja, Białoruś, Wielka Brytania). 4 małżeństwa zawarli obywatele polscy z obywatelami innych państw (Ukrainy - 3, Afganistanu - 1). Zawarto 90 ślubów cywilnych (co stanowi 36,6% ogólnej liczby małżeństw), 8 z nich poza lokalem USC.
W rejestrze stanu cywilnego odnotowano 64 rozwody.

W 2020 roku z ważnych względów w trybie administracyjnym zmiany nazwiska lub imienia dokonało 14 osób.

W USC w 2020 r. wydane zostały 6 554 odpisy aktów stanu cywilnego oraz 1674 zaświadczenia (między innymi: o stanie cywilnym, do ślubu konkordatowego, o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, potwierdzające uznanie ojcostwa, o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, o nadanym numerze PESEL). Do aktów naniesionych zostało 407 wzmianek i 5 273 przypiski. Dokonano przeniesienia z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego - 6 514 aktów. W bazie pozostało do przeniesienia 97 131 aktów.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl