Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 lipca 2024 r., imieniny Aleksego, BogdanaKonsultacje dla trzeciego sektora

(Zam: 01.10.2013 r., godz. 14.00)
Na 15 października Urząd Miejski wyznaczył spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dotyczyć one będą rocznego programu ich współpracy z gminą.
Konsultacje trwają od 16 września. Ich adresatami są przedstawiciele tak zwanego trzeciego sektora – organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spotkanie 15 października odbędzie się w sali posiedzeń Rady Miejskiej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2 o godz. 16.00. Do udziału należy zgłaszać się do 14 października do godz. 16.00 pocztą e-mail na adres: gmina@wyszkow.pl, telefonicznie 29 743 02 34 (numer czynny od wtorku do soboty w godz. 8.00-16.00).
Projekt rocznego programu współpracy dostępny jest na stronie internetowej www.wyszkow.pl (w zakładce NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (tablica przy pok. 116).
Informacji na temat konsultacji udziela Elżbieta Świtalska pod nr telefonu 29 743 02 34 (od wtorku do soboty w godzinach 8.00-16.00), za pośrednictwem adresu e-mail: ela.switalska@wyszkow.pl.
J.P.

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta