Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 listopada 2020 r., imieniny Konrada, Leonarda

Nowe kierunki i pracownie w szkołach zawodowych

(Zam: 26.10.2020 r., godz. 10.52)

Niemal 2 mln zł dodatkowo powiat wyszkowski przeznaczy w najbliższych latach na wsparcie szkolenia zawodowego. W ramach unijnego projektu zaplanował m.in. uruchomienie trzech nowych kierunków kształcenia - technik energetyk, technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz i elementami florystyki oraz technik organizacji usług kelnerskich.

Radni powiatowi podczas sesji 23 października wyrazili zgodę na przystąpienie powiatu do projektu funkcjonującego pod nazwą „Dobre kompetencje - lepszy start”. Realizowany jest z dofinansowaniem w ramach unijnych funduszy (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). Samorząd pozyskał 1 697 811,20 zł, natomiast całkowity koszt realizacji zaplanowanych działań to 1 998 991,20 zł (wkład własny powiatu to 301 180 zł, w tym pieniężny 249 380 zł).
Projekt będzie realizowany od października 2020 do końca września 2023 r. Obejmie 200 i 45 nauczycieli z 4 wyszkowskich szkół zawodowych funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół nr 1 oraz Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”. Przewidziano prowadzenie zajęć wyrównawczych (w tym z języków obcych), studia podyplomowe, kursy, szkolenia dla nauczycieli, straże uczniowskie u pracodawców, szkolenia zawodowe dla nauczycieli, zajęcia warsztatowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Doposażonych zostanie 8 pracowni kształcenia zawodowego - 2 istniejące i 6 nowych dla 3 nowych kierunków kształcenia. W ramach nowych kierunków młodzież będzie mogła się kształcić w zawodach ocenianych jako deficytowe na regionalnych i lokalnym rynku pracy - technik energetyk, technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz i elementami florystyki oraz technik organizacji usług kelnerskich.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl