Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 31 października 2020 r., imieniny Augusta, Saturnina

Zdobywają doświadczenie i umiejętności

(Zam: 17.10.2020 r., godz. 07.57)

  • fot. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Od 15 października w wydziale architektoniczno-budowlanym Starostwa Powiatowego w Wyszkowie uczestnicy wyszkowskich Warsztatów Terapii Zajęciowej realizują praktyki zawodowe.

Podstawowym celem projektu jest włączanie osób z niepełnosprawnościami do życia społecznego, w tym zawodowego.Na mocy porozumienia pomiędzy powiatem wyszkowskim a prowadzącym placówkę Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Wyszkowie sześciu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej wspierała działalność wydziału w codziennych pracach. Do głównych zadań praktykantów należały m.in. przygotowywanie bieżącej korespondencji, pieczętowanie kopert oraz kopiowanie i archiwizacja dokumentów. Uczestnikom w czasie praktyk wspiera trener pracy.
Podstawowym celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest wyrabianie i podtrzymywanie wśród uczestników umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz prowadzenia aktywnego życia i przygotowania do pracy. Wspomaganie bieżącej obsługi klientów i pracy urzędników starostwa będzie okazją do zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności, które stażyści będą mogli wykorzystać w przyszłości.
Przy okazji pobytu w urzędzie uczestnicy WTZ będą mieli okazję do poznania jego struktury i funkcjonowania oraz pracy w administracji i nawiązania nowych relacji. Mają do dyspozycji swoje pomieszczenie, do niedawna zajmowane przez wdział komunikacji, które w najbliższym czasie zostanie zaadaptowane na potrzeby wydziału architektoniczno-budowlanego. Praktyki potrwają do 18 grudnia 2020 r.
Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówka pobytu dziennego, którą koło PSOUU prowadzi przy ul. Świętojańskiej (dawna bursa szkolna). Prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz kalectwami sprzężonymi (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej). Rehabilitacja przebiega zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji i Terapii.
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji Starostwa Powiatowego i PSOUU


  • fot. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl