Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 września 2020 r., imieniny Cypriana, Justyny

Mieszkanie chronione z opóźnieniem

(Zam: 16.09.2020 r., godz. 10.42)

- Nie ma tu zbędnej zwłoki ani złej woli - mówi o opóźnieniu w uruchomieniu mieszkania chronionego zastępca burmistrza Aneta Kowalewska. Powodem wstrzymania procedury było m.in. ogłoszenie epidemii.

Wyszkowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym od lat zabiega o stworzenie mieszkania chronionego. O tym, że do tej pory, mimo deklaracji władz gminy, nie powstało mówiła na walnym zebraniu koła PSOUU przewodnicząca Urszula Mikołajczyk.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej „Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.”
Jedno z mieszkań z bloku WTBS przy ul. Łącznej miałoby posłużyć do tych celów. Gmina chce zlecić prowadzenie mieszkania organizacji pozarządowej w ramach konkursu ofert. W tej chwili czeka na opinię Sanepidu, czy w związku z epidemią realizacja zadania jest w ogóle możliwa.
Temat nieuruchomionego wciąż mieszkania na sesji Rady Miejskiej 10 września poruszył Bogdan Osik z klubu Masz Wybór. Zastępca burmistrza zapewniała, że samorząd jest zainteresowany realizacją przedsięwzięcia, a opóźnienia nie wynikają z jego złej woli.
- Problem jest jednak szerszy, bo mieszkanie będzie działało na zasadzie partycypacji mieszkańców - poinformowała. - Pracowaliśmy nad propozycją, by pomocą objąć także osoby spoza naszej gminy, bo była obawa, że chętnych z naszego terenu nie będzie wystarczająco dużo, by można było zrealizować wszystkie turnusy. Nie jest to jednak proste, bo nam nie wolno płacić za osoby, które nie są mieszkańcami naszej gminy - dodała.
Kwestie uruchomienia mieszkania pilotuje wyszkowski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Mamy nadzieję jesienią zakończyć procedurę. Opóźnienie nie wynika ze złej woli, czy zmiany planów. Praca została przerwana z powodu z ograniczeń związanych z epidemią - zaznaczyła Aneta Kowalewska. - Nie jest to łatwy projekt, traktujemy go pilotażowo.
- Jesteśmy za tym, by te mieszkania ruszyły - zapewniła przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl