Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 kwietnia 2021 r., imieniny Bogusława, Bogumiły

Kto w komisjach
259 osób będzie pracować w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Wyszków

(Zam: 23.10.2014 r., godz. 12.12)
1.OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WYSZKOWIE
1. Małgorzata Buźniak, osoba wskazana przez burmistrza
2. Anna Rusak, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
3. Bożena Sieńkowska, zgłoszona przez KWW Ruch Narodowy
4.Cezary Kacprzyk, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany"
5.Daniel Kalinowski, zgłoszony przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
6. Janina Kwiecińska, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa
7.Danuta Deptuła, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
8.Magdalena Potera, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
9.Grażyna Barbara Prus, zgłoszona przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke

2. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ (WEJŚCIE A) W WYSZKOWIE
1.Żaneta Kozak, osoba wskazana przez burmistrza
2.Wiesław Alfons Fankidejski, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3.Małgorzata Zglec, zgłoszona przez KWW Ruch Narodowy
4. Karol Gołaszewski, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany”
5. Agnieszka Grzyb zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa
6.Natalia Grzeskiewicz, zgłoszona przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
7. Magdalena Janina Święch, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
8. Maria Łozicka, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe
9. Maria Malek, zgłoszona przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke

3. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 Z SIEDZIBĄW ZESPOLE SZKÓŁ (WEJŚCIE B) W WYSZKOWIE
1. Anna Osowiecka, osoba wskazana przez burmistrza
2.Marzena Olga Bujak, zgłoszona przez KWW „Czas na zmiany”
3.Ewa Piórkowska, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
4. Dorota Milczarczyk, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
5. Ewa Piórkowska, zgłoszona przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
6. Joanna Gawryś, zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
7. Stanisław Marian Szymański, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe
8. Jolanta Teresa Wójcik-Wytrykowska, zgłoszona przez KW Platforma
Obywatelska RP
9. Marek Marian Majchrzak, zgłoszony przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke

4. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 Z SIEDZIBĄ W WOSIR(hala sportowa) W WYSZKOWIE
1. Elżbieta Kołodziejczyk, osoba wskazana przez burmistrza
2. Zofia Łagoszyn, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
3.Olga Karolina Garbulińska, zgłoszona przez KWW Ruch Narodowy
4. Juliusz Wawrzyniec Czechowski, zgłoszony przez KWW Razem Dla Ziemi
Wyszkowskiej
5.Grażyna Hanna Zalewska, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Anna Maria Janus, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem
7.Kamil Janusz Jusiński, zgłoszony przez KWW Przymierze Samorządowe
8.Barbara Halina Błachnio, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
9.Krystyna Harkot, zgłoszona przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke

5. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 Z SIEDZIBĄ W PRZEDSZKOLU NR 9 W WYSZKOWIE
1. Małgorzata Janczura, osoba wskazana przez burmistrza
2. Wojciech Paweł Rogalski, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy
3. Agnieszka Ewa Kamińska, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi
Wyszkowskiej
4. Marta Zalewska, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota
Samorządowa
5. Łukasz Rudzki, zgłoszony przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
6. Marcin Przybysz, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
7.Ewa Anna Małkińska,zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
8. Patryk Rosert Koźliczak, zgłoszony przez KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa
9. Monika Anna Arnal, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe

6. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 Z SIEDZIBĄ W PRZEDSZKOLU NR 1 W WYSZKOWIE
1. Andrzej Gelo, osoba wskazana przez burmistrza
2. Maria Sasin, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
3. Żaneta Ziółkowska, zgłoszona przez KWW Ruch Narodowy
4. Joanna Paprocka, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
5. Danuta Hanna Sobieska, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Beata Kukwa, zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
7. Milena Błońska, zgłoszona przez KW Samoobrona
8. Bożena Murawska, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
9. Dorota Jasiniak, zgłoszona przez KWW Paweł Zawadzki

7. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W WYSZKOWIE
1. Renata Rokitnicka osoba wskazana przez burmistrza
2.Hubert Prusinowski, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy
3. Łukasz Żuberek, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany”
4. Joanna Tybura, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa
5. Łukasz Kamiński, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Kazimierz Maciak, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem
7. Ewelina Błońska, zgłoszona przez KW Samoobrona
8. Marcin Bednarski, zgłoszony przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
9. Małgorzata Elżbieta Kanownik, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL

8. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 Z SIEDZIBĄ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
1. Marta Ciuraj-Makarewicz, osoba wskazana przez burmistrza
2. Małgorzata Teresa Gago, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
3. Mateusz Szymon Bordon, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy
4. Bartłomiej Stań, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany”
5. Anna Sylwia Staniszewska, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa
Wspólnota Samorządowa
6. Arkadiusz Zglinicki, zgłoszony przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
7.Mariusz Błoński, zgłoszony przez KW Samoobrona
8. Danuta Bogusława Owsianka, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa
9.Grażyna Oleksiak, zgłoszona przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke

9. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WYSZKOWIE
1. Honorata Kiela-Śniadała, osoba wskazana przez burmistrza
2. Mateusz Wojciech Chmiel, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy
3. Paulina Magdalena Napiórkowska, zgłoszona przez KWW „Czas na zmiany”
4. Ewelina Hryniewicz, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota
Samorządowa
5. Anna Skoczeń, zgłoszona przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
6. Maria Postek, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
7. Magdalena Deluga, zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
8. Mariola Ciunajko, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
9. Anna Karolina Cholewska, , zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

10. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10 Z SIEDZIBĄ W WYSZKOWSKIM OŚRODKU KULTURY ( HUTNIK)
1. Anna Sasiak-Adamczyk, osoba wskazana przez burmistrza
2. Bartosz Bryl, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy
3.Adrian Gołębiewski, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany”
4. Lidia Anna Romanowska, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa
5. Janusz Śliwka, zgłoszony przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
6. Monika Sobieska, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
7.Barbara Janina Stankiewicz, zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
8.Aneta Arbaszewska, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
9.Joanna Aneta Świętoń, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

11. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 Z SIEDZIBĄ W GIMNAZJUM NR 2 W WYSZKOWIE
1. Małgorzata Walo osoba wskazana przez burmistrza
2. Joanna Turek, zgłoszona przez KWW Ruch Narodowy
3. Anna Magdalena Kuczys, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
4. Anna Edyta Jałoszewska, zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
5. Agnieszka Wójcicka, zgłoszona przez KW Samoobrona
6. Alina Dorota Paź, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
7. Iwona Kowalczyk, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
8. Kalina Osik, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe
9. Mariola Barbara Puścian, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

12. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12 Z SIEDZIBĄ W PRZEDSZKOLU NR 3 W WYSZKOWIE
1. Kamila Szymańska, osoba wskazana przez burmistrza
2. Urszula Chuda, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
3.Michał Kępka, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany”
4.Roman Mirosław Rudzki, zgłoszony przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa
5.Maria Hanna Dwojakowska, zgłoszona przez KWW Bezpartyjny Powiat
Wyszkowski
6.Mariusz Robert Tarnowski, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
7.Maria Milkowska, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
8. Konrad Czestkowski, zgłoszony przez KWW Przymierze Samorządowe
9.Marzena Kłębek, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

13. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13 Z SIEDZIBĄ W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WYSZKOWIE
1.Justyna Kardasz-Turowska, osoba wskazana przez burmistrza
2. Teresa Wierzchoń, zgłoszona przez KWW „Czas na zmiany”
3. Magdalena Biernacka, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
4. Bożenna Halina Karpińska, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa
Wspólnota Samorząd
5. Celina Cecylia Karolkiewicz, zgłoszona przez KWW Bezpartyjny Powiat
Wyszkowski
6. Marta Katarzyna Malinowska, zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
7. Stanisława Dziurzyńska, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
8. Małgorzata Kochanowicz, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
9. Tomasz Sieńkowski, zgłoszony przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke

14. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14 Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WYSZKOWIE
1. Agnieszka Filipowicz, osoba wskazana przez burmistrza
2. Ryszard Bzura, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP
3. Grazyna Irena Paradowska, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
4. Emilia Podleś, zgłoszona przez KWW Ruch Narodowy
5. Mirosława Podleś, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Tomasz Garbarczyk, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem
7. Wanda Józefa Cichowska, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa
8. Anna Dylak, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
9. Kamila Kinga Rytel, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe

15. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 15 Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ „RYBIENKO LEŚNE” (wejście A) W WYSZKOWIE
1. Lucyna Grześkiewicz, osoba wskazana przez burmistrza
2. Natalia Karolina Królikowska, zgłoszona przez KWW Ruch Narodowy
3.Anna Marianna Rejman, zgłoszona przez KWW „Czas na zmiany”
4. Rafał Andrzej Grodzicki, zgłoszony przez KWW Gminno-Powiatowa
Wspólnota Samorządowa
5. Izabela Małgorzata Kęsicka, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem
6. Hanna Kiela, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
7. Adriana Marta Rozenek, zgłoszona przez KWW Bezpartyjny Powiat
Wyszkowski
8. Anna Czyż, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
9. Anna Agnieszka Chmielewska, zgłoszona przez KW Nowa Prawica-Janusza
Korwin-Mikke

16. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 16 Z SIEDZIBĄ W REMIZIE OSP W KAMIEŃCZYKU
1. Leszek Marszał, osoba wskazana przez burmistrza
2. Zofia Jaszczuk, zgłoszona przez KWW „Czas na zmiany”
3. Paweł Brzeziński, zgłoszony przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
4. Roksana Benita Pokraśniewicz, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa
Wspólnota Samorządowa
5. Magdalena Skolimowska, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Renata Kulik, zgłoszona przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
7. Kazimierz Adam Zieliński, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem
8. Katarzyna Sutkowska, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa
9. Ryszard Kaszubski, zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL

17. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 17 Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKUSZEWIE
1. Dariusz Korczakowski, osoba wskazana przez burmistrza
2. Danuta Szymańska, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
3. Laura Makowska, zgłoszona przez KWW „Czas na zmiany”
4. Anna Deluga, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
5. Zenon Bojkowski, zgłoszony przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
6. Przemysław Oleksiak, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem
7. Tomasz Stokarski, zgłoszony przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke
8. Elżbieta Wrona, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
9. Adam Truchel, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

18. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 18 Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ (wejście A) W LUCYNOWIE
1. Katarzyna Kujanek, osoba wskazana przez burmistrza
2. Beata Szymańska, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
3. Szymon Piotr Depta, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy
4.Dagmara Powierza, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi
Wyszkowskiej
5.Kinga Rojek, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota
Samorządowa
6. Paweł Jałoszewski, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem
7. Katarzyna Dorsz, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa
8.Sylwia Ickiewicz, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe
9. Dawid Białek, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

19. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 19 Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ (wejście B) W LUCYNOWIE
1. Iza Kopka, osoba wskazana przez burmistrza
2. Hubert Reniewicz, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy
3. Olga Aldona Powierza, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi
Wyszkowskiej
4. Danuta Wanda Napiórkowska, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa
Wspólnota Samorządowa
5. Daniel Pędzich, zgłoszony przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
6. Urszula Agata Kalata, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
7. Izabela Bloch, zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
8. Paulina Końska, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
9. Tomasz Gabriel Salwin, zgłoszony przez KWW Przymierze Samorządowe

20. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 20 Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ „RYBIENKO LEŚNE” (wejście B)W WYSZKOWIE
1. Katarzyna Osińska, osoba wskazana przez burmistrza
2. Renata Michalik, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
3. Kamil Płochocki, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy
4.Mariola Bogdan, zgłoszona przez KWW „Czas na zmiany"
5. Agnieszka Deluga, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
6. Barbara Matuszewska, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa
7. Izabela Parys, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe
8. Anna Siemieniewska, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
9. Mirosław Brejnak, zgłoszony przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke

21. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 21 Z SIEDZIBĄ W
ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY „SOTERIA” W WYSZKOWIE

1. Sylwia Gruszczyńska-Wróbel, osoba wskazana przez burmistrza
2. Arkadiusz Adam Jarosz, zgłoszony przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke
3. Konrad Gmur, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany”
4. Aneta Augustyniak, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
5. Elżbieta Szymańska, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa
6. Patrycja Wierzchoń, zgłoszona przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
7. Halina Bożena Molska, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
8. Jadwiga Kurowska, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe
9. Grzegorz Adam Salwin, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

22. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 22 Z SIEDZIBĄ W BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GULCZEWIE
1. Emilia Starczewska, osoba wskazana przez burmistrza
2. Tomasz Bednarczyk, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany”
3. Jolanta Siatkowska, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
4. Anna Izabela Pokraśniewicz , zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
5. Sylwia Bogusława Groszyk, zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
6. Klaudia Wyfrykowska, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa
7. Karolina Urbaniak, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe
8. Żaneta Toniakiewicz, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
9. Wioletta Matusik, zgłoszona przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-
Mikke

23. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 23 Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ W RYBNIE
1. Przemysław Budny, osoba wskazana przez burmistrza
2. Martyna Ludwiniak, zgłoszona przez KWW Ruch Narodowy
3. Mariola Wiśniewska, zgłoszona przez KWW „Czas na zmiany”
4. Adrian Grzybowski, zgłoszony przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
5. Jarosław Oleksiak, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem
6. Artur Bieńkowski, zgłoszony przez KW Samoobrona
7. Milena Matwiejczyk, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
8. Joanna Szymańska, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe
9. Karolina Matusik, zgłoszona przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-
Mikke

24. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 24 Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ (wejście A) W LESZCZYDOLE STARYM
1. Renata Polak, osoba wskazana przez burmistrza
2. Paweł Bryl, zgłoszony przez KWW Masz Wybór
3. Sylwia Rogulska, zgłoszona przez KWW Ruch Narodowy
4. Łukasz Rutka, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany”
5. Michał Nozderka, zgłoszony przez KWW Razem Dla Ziemi
Wyszkowskiej
6. Halina Magdalena Falba, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa
7. Jakub Salwin, zgłoszony przez KWW Przymierze Samorządowe
8. Natalia Dziewulska, zgłoszona przez KW Nowa Prawica-Janusza
Korwin-Mikke
9 . Bożenna Kozon, zgłoszona przez KWW Łosinno

25. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 25 Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANCE
1. Katarzyna Mielczarczyk, osoba wskazana przez burmistrza
2. Katarzyna Aleksandra Kocięcka, zgłoszony przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
3. Grażyna Anna Murawska, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa
4.Jan Paweł Owsianka, zgłoszony przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
5.Lidia Renata Pazik, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Władysław Garbacz, zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem
7. Marlena Kołodziejczyk, zgłoszona przez KW Samoobrona
8. Agnieszka Kowalska, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
9.Ewa Lipka, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

26 . OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 26 Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOSINNIE
1. Renata Pokraśniewicz, osoba wskazana przez burmistrza
2. Hubert Malinowski, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy
3. Ryszard Antoni Pieńkos, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
4. Sylwia Staśkiewicz, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany”
5. Anna Bednarska, zgłoszona przez KWW Gminno-Powiatowa Wspólnota
Samorządowa
6.Wiesław Mościcki, zgłoszony przez KWW Bezpartyjny Powiat Wyszkowski
7.Katarzyna Agnieszka Garbacz, zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
8.Regina Rurka, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
9.Aneta Bloch, zgłoszona przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke

27. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ W LESZCZYDOLE-NOWINACH
1. Anna Równa, osoba wskazana przez burmistrza
2. Patrycja Sarnacka, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
3. Dorota Bednarczyk, zgłoszona przez KWW „Czas na zmiany”
4. Marlena Bralewska, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
5. Edyta Jędrzejczak –Kamińska, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Mariola Falba, zgłoszona przez KW Samoobrona
7. Grażyna Jeż, zgłoszona przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
8. Renata Durka, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe
9. Elżbieta Barbara Walkowska, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL

28. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 28 Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ (wejście B) W LESZCZYDOLE STARYM
1. Martyna Szurawska, osoba wskazana przez burmistrza
2. Paweł Piotr Adamowski, zgłoszony przez KWW Ruch Narodowy
3. Anna Krajewska, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
4.Piotr Cezary Tak, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany”
5. Małgorzata Libert, zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
6. Beata Bryl, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
7. Anna Stankiewicz, zgłoszona przez KWW Przymierze Samorządowe
8. Sylwia Dorota Kostrzewa, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP
9. Patryk Adam Sieńkowski, zgłoszony przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke

29. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 29 Z SIEDZIBĄ W SPZOZ (SZPITAL ) W WYSZKOWIE
1. Teresa Kosińska, osoba wskazana przez burmistrza
2. Edyta Jarosz, zgłoszona przez KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke
3. Justyna Aleksandra Witkowska, zgłoszona przez KWW Masz Wybór
4. Karol Świnecki, zgłoszony przez KWW „Czas na zmiany”
5. Danuta Tarnożek, zgłoszona przez KWW Razem Dla Ziemi Wyszkowskiej
6. Patryk Jusiński, zgłoszony przez KWW Przymierze Samorządowe
7. Wanda Pych zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

Komentarze

Dodane przez ~(), w dniu 23.10.2014 r., godz. 15.28
co trzeba zrobić żeby być wskazanym przez burmistrza???
Dodane przez @, w dniu 23.10.2014 r., godz. 18.41
Trzeba byc pracownikiem UM
w bialych rekawiczkach
Dodane przez Anonim, w dniu 23.10.2014 r., godz. 21.55
Nie dość ze maja swoich ludzi w komisjach to jeszcze przedstawiciel dany z urzędu. To nie jest w porządku wobec innych partii i ugrupowań
Dodane przez ~(), w dniu 24.10.2014 r., godz. 08.39
a czy ktoś może mi powiedzieć ile za tą ciężką pracę w tym dniu będzie pieniążków
Dodane przez ola, w dniu 24.10.2014 r., godz. 12.10
nie jest w porządku - 300 zł. Jest to preludium tego co czeka wyborcę po wyborach, skrajnego nepotyzmu i kolesiostwa
Dodane przez pis, w dniu 24.10.2014 r., godz. 20.47
jak sie chce siedziec w komisji i pare groszy zarobic to sie nawet do platformy przechodzi oj nie ladnie pani P
v
Dodane przez aga, w dniu 24.10.2014 r., godz. 20.50
300 zl za siedzenie?niektórzy za takie pieniądze muszą pracowac cały tydzień
Dodane przez Krezuska, w dniu 26.10.2014 r., godz. 17.43
Nawet pan Korczakowski? Mało mu? Innych nie było? Reszta tak wspaniale zarabia, że nie przyda im się 3 stówy dorobić.
Dodane przez observer, w dniu 26.10.2014 r., godz. 21.02
Korczakowski to jedno ale przecież i jest Rokitnicka czyli chyba z PO, jest i Gruszczyńska- Wróbel. Powinny być to osoby co do których nie ma podejrzeń.Trzeba pilnować wyborów, bo dziwnie to wygląda.
Dodane przez ~(), w dniu 26.10.2014 r., godz. 21.13
czy nie powinno być tak że do tej komisji wytypowane mogłyby być osoby które ledwo wiążą koniec z końcem i te 300 zł to poważny zastrzyk gotówki a znam takich i mało tego bardziej godnych zaufania niż niektórzy oj dareczku dareczku coś wyszło ci razem z włosami wstyd
Dodane przez Pies, w dniu 27.10.2014 r., godz. 00.40
Ta ekipa pełna jest takich GŁODOMORÓW, Mróz to jest nr. 1.
komisje?
Dodane przez ?, w dniu 14.11.2014 r., godz. 19.14
W tych komisjach są najbogatsze rodziny z Wyszkowa i okolic . Powinni wybierać osoby. których rodziny ledwie wiążą koniec z końcem. Kto proponuje takie kandydatury ?Żałosne, jak cała ta brudna polityka. Zero wyborów.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl