Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 15 sierpnia 2020 r., imieniny Marii, Magdaleny

Komendant wyda opinię

(Zam: 02.07.2020 r., godz. 10.26)

  • fot. Justyna Pochmara
Gmina Wyszków zawnioskuje do komendanta wojewódzkiego Policji o opinię w sprawie rozwiązania straży miejskiej. To pierwszy etap na drodze do likwidacji jednostki, którą ma zastąpić nowy wydział stworzony w Urzędzie Miejskim.

Oszczędności związane z likwidacją straży mają wynikać z mniejszej liczby pracowników w Urzędzie Miejskim (straż miejska jest w jego strukturach.). Burmistrz liczy też, że uda się tak przeorganizować strukturę urzędu, że nie będzie konieczne zatrudnianie osób do wykonywania nowych zadań nałożonych na samorząd.
- Oczywiście to nie jest tak, że będziemy realizować wszystko, co do tej pory realizowała straż miejska - zaznaczył.
Samorząd ma przenieść punkt ciężkości z pracy patrolowej na administracyjną, skupić się na kwestiach ochrony środowiska.
- Chcemy zmienić regulamin organizacyjny urzędu, część kompetencji straży przenieść do mającego powstać wydziału ochrony środowiska. Zmiana pewnych kompetencji ma też dotyczyć wydziałów gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego - informował burmistrz Grzegorz Nowosielski w czasie czerwcowej sesji Rady Miejskiej. - Wierzę, że przynajmniej połowa strażników miejskich znalazłaby się w nowo tworzonym wydziale. Aby rozpocząć proces zmiany, musimy wystąpić do komendanta wojewódzkiego Policji w Radomiu o opinię w zakresie rozwiązania straży miejskiej.
- Kto zostanie naczelnikiem nowo powstałego wydziału i czy będzie konkurs na to stanowisko? Jakie kryteria będą decydowały o tym, kto zostanie zwolniony, a kto przeniesiony do nowo powstałego wydziału? - zastanawiał się Paweł Turek.
- Na ten moment nie udzielimy odpowiedzi, bo proces zmiany w tym momencie się zaczyna - stwierdziła sekretarz gminy Anna Gołębiewska.
Adam Szczerba zwrócił uwagę, że gmina może stracić na likwidacji, jeśli dojdzie do ustawowego poszerzenia uprawnień straży miejskiej.
- Są prowadzone prace nad zwiększeniem tych uprawnień. Stracimy możliwość ich wykorzystania. Zamienimy straż na wydział urzędu o ograniczonych możliwościach. Aspekt finansowy jest ważny, ale tu potrzeba pogłębionej dyskusji - stwierdził Adam Szczerba.
- Nie wiem, czy do końca kadencji uda mi się znaleźć projekt, który znajdzie uznanie w pana oczach - odparł Grzegorz Nowosielski. - Już w 2014 r. komitet, z którego pan startował, miał w programie likwidację straży miejskiej. Rozumiem, że od tamtego czasu zweryfikował pan swoje poglądy.
- Mogę równie dobrze powiedzieć, że nie wiem, czy kiedykolwiek moja uwaga zgłaszana na sesji będzie traktowana jako pomysł do dyskusji, a nie jako prywatny atak - oznajmił Adam Szczerba. - Nie atakowałem pana, a pan atakuje mnie personalnie, wytykając hasła sprzed 6 lat. Ja nie zmieniłem zdania, ale jeśli zmieniają się kompetencje straży miejskiej, należy decyzję rozważyć.
- Odnoszę się do programu, nie do personaliów. I nie mam wrażenia, że pan mnie atakuje personalnie. Pan po prostu nie zgadza się ze wszystkimi projektami, które zgłaszam - oznajmił burmistrz. - Wytykam niekonsekwencję między tym, co pan głosił kiedyś i teraz. Kiedy nie chce się pan opowiedzieć za decyzją, to ucieka pan do argumentów, że było mało czasu na przemyślenie projektu uchwały - dodał. .
W uzasadnieniu do niej czytamy argumenty finansowe i kompetencyjne „Sytuacja ekonomiczna, w jakiej aktualnie funkcjonują jednostki samorządu terytorialnego jest trudna – zmniejszony udział w podatku od osób fizycznych, zmniejszone wpływy z lokalnych podatków, przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących na zadania oświatowe oraz przestoje w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych spowodowane epidemią wirusa SARS-coV-2 - zmusza do podejmowania kolejnych działań oszczędnościowych. Nie można także zapominać o fakcie, że pomimo trudności ekonomicznych jst nadal otrzymują do realizacji nowe zadania – m.in. realizacja działań z zakresu: ograniczania niskiej emisji, zapewnienia szeroko pojętej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, czy adaptacji do zmian klimatu w szczególności zielono-niebieskiej infrastruktury. By móc dostosowywać się do wprowadzanych zmian z jednoczesną troską o środki publiczne, działania zmierzające do likwidacji Straży Miejskiej w Wyszkowie są konieczne.”.
Obecnie w straży miejskiej jest 8 osób zatrudnionych na pełnych etatach (2 pozostają nieobsadzone). Jeśli radni zdecydują o likwidacji, straż miejska będzie działała do końca tego roku.
J.P.

Komentarze

Dodane przez ~(), w dniu 04.07.2020 r., godz. 05.44
słaby to gospodarz który pyta co może na swoim

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl