Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 15 sierpnia 2020 r., imieniny Marii, Magdaleny

Można wnioskować o wyprawkę szkolną

(Zam: 02.07.2020 r., godz. 09.01)

300 zł wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Od 1 lipca rodziny mogą składać wnioski online (przez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub Platformę Usług Elektronicznych ZUS).

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie od 1 lipca rodzice mogą składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub portal usług elektronicznych ZUS.

Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te  same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” (w powiecie wyszkowskim - ośrodki pomocy społecznej). W przypadku rodzin zastępczych wnioski będą składane do powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Jest ono zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – są one wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji MRPiPS

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl