Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 14 sierpnia 2020 r., imieniny Alfreda, Euzebiusza

100 tys. zł na usługi opiekuńcze

(Zam: 30.06.2020 r., godz. 12.35)

  • źródło fot. Urząd Miejski w Wyszkowie
Gmina Wyszków po raz drugi przystąpiła do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z umową wojewoda mazowiecki na ten cel przekaże z Funduszu Solidarnościowego 100 119 zł (w trzech transzach). Realizacją programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie.

Do programu zostało zakwalifikowanych 21 osób. Program zapewnia usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami (konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).
Główną rolą usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zalecanej przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl