Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 14 sierpnia 2020 r., imieniny Alfreda, Euzebiusza

Najmłodsi znają i szanują zwierzęta

(Zam: 28.06.2020 r., godz. 15.01)

  • fot. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
W Starostwie Powiatowym w Wyszkowie odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji konkursu plastycznego „Bezpiecznie na Wsi – nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. W lokalnym etapie wzięło udział ponad 350 uczniów ze szkół z powiatów wyszkowskiego i pułtuskiego.

Konkurs rozstrzygnięto już w marcu, jednak z uwagi na panujące w kraju obostrzenia związane z epidemią wręczenie nagród odbyło się pod koniec roku szkolnego. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstw rolnych. Ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.
Najmłodsi oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 i 4-8. W każdej grupie wyłoniono po 3 laureatów, dla których nagrody przeznaczył Oddział Regionalny KRUS w Warszawie. Starosta powiatu wyszkowskiego, jak co roku, tradycyjnie przyznał po 10 wyróżnień w każdej kategorii oraz ufundował nagrody.
Wręczyli je kierownik placówki terenowej KRUS w Wyszkowie Iwona Wyszyńska i starosta Jerzy Żukowski.
Laureaci kategorii klas 0-3
- I miejsce - Miłosz Kuchta, Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem, Szkoła Filialna w Zambskach Kościelnych, klasa III
- II miejsce - Karol Liśkiewicz, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu, klasa II
- III miejsce - Małgorzata Rutkowska, Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem, klasa I
W II grupie wiekowej:
- I miejsce - Zuzanna Sierzan, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie, klasa V
- II miejsce - Natalia Zawadzka, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym, klasa VIII
- III miejsce - Klaudia Bednarczyk, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rybnie, klasa VI
Wyróżnienia Starosty Powiatu Wyszkowskiego:
W I grupie wiekowej:

- Oliwia Jarosik kl. III Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. pil. St. Skalskiego w Woli Mystkowskiej
- Justyna Wiśniewska kl. III Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem  Szkoła Filialna w Sokołowie Włościańskim
- Kinga Augustyniak kl. III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu 
- Oliwia Polak kl. III Szkoła Podstawowa w Łosinnie
- Bartosz Ślesicki kl. I Szkoła Podstawowa im. Bohaterów leśnej Placówki A.K. „Mrowisko” w Knurowcu
- Mateusz Gregorkiewicz kl. III Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem  
- Alicja Ragajsin kl. III Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem  
- Adam Kosiorowski kl. III Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem  
- Magdalena Sokołowska kl. I Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie
- Mateusz Kuchta kl. I Szkoła Filialna w Zambskach Kościelnych
W II grupie wiekowej:
- Maja Sawicka kl. V Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
- Jakub Zawadzki kl. VI Szkoła Podstawowa w Kręgach im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach 
- Paweł Kulesza kl. VI Szkoła Podstawowa im. Bohaterów leśnej Placówki A.K. „Mrowisko” w Knurowcu
- Izabela Jóźwiak kl. IV Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie
- Julia Petrykowska kl. VII Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie
- Bartosz Szulkowski kl. V Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Porębie
- Natalia Chmielewska kl. VII Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie
- Lena Sieńkowska kl. V Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinie
- Paulina Chmiel kl. VI Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku
- Iwona Rębowska kl. VII Szkoła Podstawowa im. hm. ppor AK „Zośki: T. Zawadzkiego w Sieczychach
Rysunki laureatów pierwszych miejsc zostały  przesłane do dalszej rywalizacji i oceny przez komisję wojewódzką w Oddziale Regionalnym KRUS Warszawie.
Oprac. J.P.


  • fot. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie


  • fot. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie


  • fot. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie


  • fot. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie


  • fot. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl