Menu górne

REKLAMA

 • Reklama
Dziś jest 14 sierpnia 2020 r., imieniny Alfreda, Euzebiusza

Walczymy o szacunek, nie o tabelki

(Zam: 28.06.2020 r., godz. 12.44)

 • fot. M.O.
Nie pomógł protest przed siedzibą Starostwa, publiczne apele, wielogodzinne uzgodnienia ze związkami zawodowymi - Rada Powiatu większością 12 głosów zatwierdziła nowy regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli. Dla pracowników szkół specjalnych oznacza on cięcie dotychczasowych pensji.

Sesja Rady Powiatu odbyła się 24 czerwca. Przed budynkiem stali nauczyciele, rodzice, terapeuci związani ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie, Zespołem Szkół Specjalnych w Brańszczyku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie. Protestowali przeciw zmianom w regulaminie.
Do sali obrad przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Sobczak pozwolił wejść, z powodu bezpieczeństwa epidemiologicznego, zaledwie kilku osobom spoza rady chcącym zabrać głos w sprawie. Przedstawicielce nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Marcie Andrzejewskiej „w drodze wyjątku” dał na wypowiedź 5 minut.
- Zapraszam państwa do odwiedzenia szkoły nie tylko podczas uroczystości. Proszę zobaczyć, jakie są codziennie trudności w naszej pracy. My nie chcemy zarabiać więcej, chcemy zarabiać tyle, co do tej pory - zaznaczyła.
„Racjonalizacja wydatków”, jak to określają przedstawiciele samorządu, to dla pracowników szkół specjalnych obniżki pensji. W liście otartym napisali m.in. „Cięcia dotyczyć mają m.in. dodatku za warunki trudne i uciążliwe w wysokości nawet do 60 % procent w przypadku nauczyciela dyplomowanego.”.
- Po co się dokształcaliśmy, po co inwestowaliśmy własne pieniądze w podnoszenie kwalifikacji? Nauczyciel ma obowiązek podnosić kompetencje, zdobywać kolejne stopnie awansu. A teraz mamy przez to stracić? - stwierdziła Marta Andrzejewska. - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych było stworzone po to, by były oszczędności, a okazuje się, że wychodzi coraz drożej - dodała. - Naczelnik wydziału edukacji mówi, że będą obniżane dodatki za warunki trudne, ale będzie 1 proc. więcej na dodatki motywacyjne. Kiedy je dostawaliśmy? Dodatków motywacyjnych nie mieliśmy, a jeśli już to na kilka miesięcy. Nie mieliśmy dodatku za pracę w klasach łączonych. Zwrócimy się do sądu po to, by powiat musiał nam wypłacić dodatki, które były w regulaminie, a nie były nam przyznawane - dodała. - Mówicie, że zaoszczędzone pieniądze mają być przeznaczone na zajęcia dodatkowe i rozwijanie umiejętności w szkołach. Dlaczego w tym kontekście nie mówicie o naszych dzieciach? Dajcie im wsparcie, skoro nam odbieracie. W tym roku mój syn pisał maturę i kto się nim zainteresował? A teraz raptem powiat jest chętny do pomocy uczniom.
Marta Andrzejewska odniosła się do propozycji władz powiatu, by zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na dodatkowe zajęcia dla tych uczniów, którzy potrzebują uzupełnienia wiedzy po przerwie spowodowanej ubiegłorocznym strajkiem nauczycieli czy tegoroczną pandemią.

Nie będzie zwolnień, ale…
Proponowane zmiany w regulaminie omówiła naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego Agnieszka Deptuła. Jak zaznaczyła, ich treść była konsultowana ze związkami zawodowymi. Powołała się przy tym na wyroki sądowe podkreślając, że procedura konsultacji nie wymaga uzyskania zgody związków.
Samorząd powiatowy, podobnie jak inne, dokłada do prowadzenia szkół z własnego budżetu, bo subwencja państwowa jest niewystarczająca. Według naczelnik, w kompetencjach samorządu leży m.in. regulowanie wysokości dodatków do nauczycielskich pensji.
- Dodatki do wynagrodzenia powinny być adekwatne do sytuacji finansowej samorządu. W obecnej sytuacji ekonomicznej w naszym powiecie również należy dokonać racjonalizacji wydatków, ale nie kosztem dzieci, czy zwolnień nauczycieli - zaznaczyła. - W arkuszach organizacyjnych na rok 2020/2021 dyrektorzy nie zaplanowali zwolnień nauczycieli. Proponujemy inne rozwiązanie - zmianę sposobu naliczania i wysokości dodatków do pensji przy jednoczesnym zapewnieniu jakości kształcenia i utrzymaniu miejsc pracy - oznajmiła. - W projektowanej uchwale planujemy wzrost środków na dodatki motywacyjne w budżetach szkół. Celem zmiany jest również poprawa motywacji i zwiększenie dodatków funkcyjnych kadry kierowniczej - zaznaczyła.
Ok. 1/3 nauczycieli w szkołach powiatowych to pracownicy szkolnictwa specjalnego.
- Wielkość dodatku za pracę w warunkach i uciążliwych dostosowano do sytuacji ekonomicznej powiatu oraz planów finansowych szkół - stwierdziła Agnieszka Deptuła. - Od 2009 do 2019 wzrosła liczba nauczycieli dyplomowanych, co przekłada się na wyższe kwoty dodatków, które są obliczane procentowo od wynagrodzenia. W projekcie uchwały zaproponowano zmianę sposobu naliczania dodatków za warunki pracy z procentowego na kwotowy.
Naczelnik poinformowała też, że w powiecie wyszkowskim średnie wynagrodzenia nauczycieli są wyższe od tych określonych w karcie nauczyciela.
- Powodem zmian w regulacji dodatków są nie tyle oszczędności w budżecie oświaty, co troska o zabezpieczenie środków na płace i miejsca pracy nauczycieli oraz realizację wymagań ministerialnych. Ewentualne pojawiające się dodatkowe środki wracałyby w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia w związku ze strajkiem nauczycieli, czy realizacją edukacji zdalnej - poinformowała.
Wszystkie komisje Rady Powiatu pozytywnie (zwykłą większością) zaopiniowały projekt uchwały.

„Budżet łatany kosztem nauczycieli”
Przedstawiciele Starostwa, a także związków zawodowych (ZNP i „Solidarność”) odbyli pięć spotkań. Ich wynikiem jest protokół rozbieżności z 12 czerwca.
Możliwość zabrania głosu w trakcie sesji miał przewodniczący powiatowych struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego Maciej Wójcik. Zapowiedział, że związek odwoła się do wojewody, jeśli regulamin w zaproponowanym brzmieniu zostanie przyjęty.
- Koszty związane z dodatkami wcale nie odbiegają od tych, które ponoszą inne organy prowadzące - stwierdził. - Dla mnie żenujące jest to, że budżet powiatu jest łatany kosztem nauczycieli. To przykre. Proponuję radnym, byście przyszli na lekcję do szkoły specjalnej i popatrzyli jak to wygląda. To dobrze, że poprzednia rada powiatu zadbała o dobre warunki lokalowe (budowa nowej siedziby SOSW - przyp. red.), ale dzieci potrzebują wsparcia, mają coraz więcej problemów.
Maciej Wójcik zaproponował radnym wstrzymanie się od podejmowania decyzji i przystąpienie do dalszych negocjacji. Wyraził pogląd, iż oszczędzanie na nauczycielach może zmniejszyć ich zaangażowanie, a nawet prowadzić do decyzji o rezygnacji z pracy.
- To spowoduje zapaść taką, jaka już panuje w szkolnictwie zawodowym - zaznaczył.
Pomysł wyrównywania zaległości w nauce z powodu strajku czy pandemii uznał za nie do końca uzasadniony.
- Projekt uchwały został pięknie przedstawiony, tylko dlaczego nauczyciele manifestują? - zabrał głos radny PSL Tadeusz Kuchta. - Myślę, że powinniśmy pozostawić uchwałę bez odpowiedzi, nie podejmować jej. Jest krzywdząca, bo odbierane są pieniądze nauczycielom, by zwiększyć wynagrodzenia dyrektorów. Nie wiem, czy tak powinno się to odbywać.
- Rząd rozdaje pieniądze wszem i wobec, ale samorząd do rządowych zadań musi dokładać z własnego budżetu - włączył się do dyskusji Bogdan Pągowski (PSL). - W szkołach specjalnych pracują ludzie z przygotowaniem. Zdecydowali się na tę niełatwą pracę. Obniżanie im pensji o ponad 20 proc. wywołuje zrozumiałą frustrację. Nie powinniśmy przyjmować tej uchwały. Proponuję jej odrzucenie. Usiądźcie do tego tematu jeszcze raz, by wypracować kompromis. Musimy przyjąć do wiadomości, że do szkół trzeba będzie dokładać coraz więcej.
Przez cały czas trwania dyskusji, na zewnątrz budynku Starostwa stali nauczyciele przeciwni zmianom w regulaminie. Ich oklaski i reakcje na wypowiedzi słychać było w sali obrad.

12 radnych za
- Zmiana dotyczy wszystkich nauczycieli, nie tylko kształcenia specjalnego - zaznaczył wicestarosta Leszek Marszał. - To racjonalizacja wydatków, którą wymusiła na nas sytuacja finansowa. Musimy dbać o dobro wszystkich uczniów i nauczycieli. Zarząd Powiatu musi wykazywać się odpowiedzialnymi decyzjami. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zabraknie na wynagrodzenia, czy prowadzenie zajęć.
- Regulamin jest dla wszystkich nauczycieli, ale inni nie tracą tyle, co my - skomentowała Marta Andrzejewska. - Boli nas to, ze zaczynacie racjonalizację od nas pracujących z najsłabszą częścią społeczeństwa - dodała. - Proszę przyjść do nas do szkoły i zobaczyć jak wygląda ta praca, kiedy dziecko np. atakuje nauczyciela i wyrywa mu włosy albo wpada w furię i wybija nauczycielowi dwie jedynki - stwierdziła.
Za nauczycielami ujęła się Elżbieta Piórkowska - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku, nauczycielka szkolnictwa specjalnego z 35-letni stażem. Waldemar Sobczak na początku nie chciał udzielić jej głosu twierdząc, że przed sesją można było zgłosić chęć udziału w dyskusji. „W drodze wyjątku” pozwolił jej na „krótkie” przedstawienie stanowiska.
- Walczymy o szacunek, nie o te tabelki. Chcemy, by nasza praca była doceniona - zaznaczyła. - Tworząc budżety szkół, redukowaliśmy koszty dodatków motywacyjnych, zakupów, napraw itp. Naprawy wykonują u nas zaprzyjaźnieni pracownicy sąsiedniej szkoły, środki czystości kupują nam rodzice. Dosyć tego, nie chcemy tak! Prosimy o docenienie naszej pracy. Tylko człowiek z ogromną wrażliwością i empatią może pracować w szkolnictwie specjalnym. Oczekujemy empatii i zaufania. A od nas oczekuje się głównie wykresów, tabel. Nie ufa się nam? - dodała.
W nowym regulaminie dodatek za warunki pracy określony został na poziomie 150-490 (w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć, wykonywanej pracy). Za pracę w warunkach uciążliwych nauczyciel będzie mógł dostać 150 zł. Uchwała wejdzie w życie 1 września 2020. Za zagłosowali: Ewa Bartosiewicz, Teresa Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Agnieszka Ołdak, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Piotr Wykowski, Katarzyna Wysocka, Iwona Wyszyńska, Jerzy Żukowski. Przeciw byli: Wojciech Kozon, Tadeusz Kuchta, Bogdan Pągowski, Sławomir Pędzich, Adam Turek. Na sesji nieobecni byli Adam Mróz i Justyna Garbarczyk.
J.P.


 • fot. M.O.


 • fot. M.O.


 • fot. M.O.


 • fot. M.O.


 • fot. M.O.


 • fot. M.O.


 • fot. M.O.


 • fot. M.O.

Komentarze

Wstyd
Dodane przez observer, w dniu 29.06.2020 r., godz. 16.01
Oto lista hańby. Bartosiewicz Ewa, Czajkowska Teresa, Deluga Paweł, Dyl Marzena, Frąckiewicz Bogusław, Ołdak Agnieszka, Rębała Renata, Sobczak Waldemar, Wykowski Piotr, Wysocka Katarzyna, Wyszyńska Iwona, Żukowski Jerzy. To radni, którzy głosowali za obniżeniem wynagrodzenia osób, które pracują i niosą pomoc osobom niepełnosprawnym. Tym samym pokazali jaki mają stosunek do słabszych i potrzebujących pomocy. Ci radni to radni Wspólnoty Samorządowej Wyszków Burmistrza Nowosielskiego oraz partii PiS, która na sztandarach ma wypisaną troskę o słabszego człowieka. Jak się okazuje, że gdy przychodzi do egzamin z przyzwoitości i empatii, zachowują się tak jak podczas tego głosowania. Cynizm i hipokryzja w czystej postaci. Zapamiętajcie ludzie te nazwiska, z kim macie do czynienia, i zwłaszcza przy urnie wyborczej. A dziś? W imię przyzwoitości życia publicznego, w imię honoru jeśli taki posiadają powinni usunąć się w cień i zrezygnować ze swoich mandatów.
ola
Dodane przez Anonim, w dniu 29.06.2020 r., godz. 17.03
no coś podobnego? a wydawało się, że jak święta Tereska zastąpi inną świętą Tereskę, to już napewno będzie raj ... głosujcie nadal na pisich i bogobojnych a pójdziecie z torbą i kijem pod kościół jako dziady proszalne
Dodane przez Dewotka, w dniu 29.06.2020 r., godz. 23.14
Ta Czajkowska, co rękę przyłożyła do obcięcia nauczycielom dodatków to ta wyklęta, co się najżarliwiej w kościele modli. Co w 2018 r. swoją kampanię pod kościołami robiła wykorzytując niepełnosprawne i kalekie m.in. dzieci. Już ją nazywaja "Śnięta Tereska". PiS robi takie rzeczy na 3 dni przed wyborami. Tylko pogratulować posłom okręgu 18, takiego zaplecza. Kolejna persona to niedoszły poseł PiS Jerzy Żukowski, co po targu o głosy ze "Śniętą Tereską" żebrał, no i mózg całej tej przykrej dla prezydenta i jego małżonki operacji antynauczycielskiej Waldemar Sobczak.
procenty które ujawniają prawdę
Dodane przez Bezpartyjna, w dniu 05.07.2020 r., godz. 23.41
Z całym szacunkiem do zawodu nauczyciela jest to zawód który bezsprzecznie powinien być związany z posługą poświęceniem innym. Bardzo jestem zadziwiona jednogłośnymi komentarzami bardzo płaskimi bez przemyśleń to co mnie uderzyło najbardziej to to że bez żadnego zastanowienia mówią Państwo o dzieciach , które będą cierpiały ze względu na obniżkę Waszych dodatków czy Wy to rozumiecie dla mnie jako byłego nauczyciela jest to po prostu skandalem wszystko przeliczacie na mamonę bo chyba to słowo pasuje tu najbardziej, z tego co wiem to nie zarabiacie najniższej krajowej może któreś z Was uruchomiłoby sumienie i pomyślało że może w tych trudnych czasach to Wy właśnie powinniście świecić przykładem i przekuć to co się stało w coś dobrego.Kończąc ten wątek ciekawa jest nieobecność Pani Garbarczyk i Pana Marszała to wyćwiczone persony w życiu politycznym a tak dostało się najbardziej Pani Czajkowskiej , pocieszam się tylko tym że to hejt wirtualny w wirtualnym świecie i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością piszecie tylko po to by brzydko mówiąc dowalić. Dostałam weny to jednak wciąga mam świadomość że piszę na łamach tzw.czerwonego ''Wyszkowiaka"skłania do głębszych przemyśleń to korzystając z okazji też wam się dostanie jestem przekonana że frustracja z jaką mamy do czynienia z lewej strony wynika z bardzo kiepskiej formy żeby nie być okrutnym agonii te 2 procent waszego kandydata mówi wszystko.Musicie to przyjąć na klatę i wziąć się w garść, bo jak widać hejt nieskuteczny okazał się zupełnie, nie tędy droga. Bezczelnie obrażacie wyśmiewacie jakiekolwiek wartości a czy Wam się to podoba czy nie Polska wartościami stoi.Domeną lewactwa zawsze było niszczenie wolności i niepodległości Polaków pogardzanie poniżanie i wzniecanie konfliktów jak widać nie wiele się zmieniło.Zarzucacie Pani Teresie Czajkowskiej zbiórkę głosów pod kościołem ja nie widzę w tym nic złego każdy zbierał tam gdzie czuje się dobrze to jej prywatna sprawa. Wy nie użebraliście nic Jeżeli będziecie chcieli jeszcze napiszcie ja jestem odporna.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

 • Reklama
 • Reklama
 • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl