Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 06 sierpnia 2020 r., imieniny Jakuba, Sławy

Ograniczmy wizyty w PSZOK-u

(Zam: 25.03.2020 r., godz. 17.27)

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną Urząd Miejski prosi mieszkańców o ograniczenie wizyt w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zastrzega też, że należy liczyć się z możliwością zmian w funkcjonowaniu systemu i harmonogramów odbioru odpadów.

„W związku z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, który wskazuje, że przemieszczanie się osób możliwe jest tylko w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego prosimy o odłożenie wizyt w PSZOK na czas późniejszy. Ograniczając możliwość rozprzestrzeniania się na pracowników odbierających odpady choroby COVID-19 wspólnie zminimalizujemy ryzyko zakłóceń w odbiorze odpadów z miejsc naszego zamieszkania.” - czytamy w komunikacie.
Odbiór odpadów realizowany jest zgodnie z harmonogramem od godziny 7.00. Wszystkie odpady przewidziane do odbioru muszą być wystawiane przed tą godziną lub wieczorem dnia poprzedzającego odbiór. „Sytuacja w jednostkach prowadzących odbiór odpadów zmienia się bardzo dynamicznie, w związku z czym trasy przejazdu i czas odbioru odpadów z poprzednich tygodni nie może być traktowany jako obowiązujący.” - informuje Urząd Miejski. „Przypominamy również, że odbiór odpadów zmieszanych i bioodpadów mimo, że przypadają tego samego dnia realizowane są innymi pojazdami.”.
Urząd Miejski zastrzega też, że należy liczyć się z możliwością zmian w funkcjonowaniu systemu i harmonogramów odbioru odpadów. Wszystkie istotne informacje mają być przekazywane za pośrednictwem strony www.wyszkow.pl, portalu facebook.com/umwyszkow oraz systemu powiadamiania SMS.
***
1. Odbiór odpadów realizowany jest zgodnie z harmonogramem od godziny 700. Wystaw odpady przed 7.00 lub poprzedniego dnia wieczorem.
2. Zrezygnuj z wizyty w PSZOK-u, to nie jest czas na prowadzenie remontów czy porządków.
3. Odpady wytwarzane podczas zwykłego bytowania w domu odbierane są sprzed posesji.
4. Odpady zmieszane i bioodpady odbierane są tego samego dnia, lecz różnymi pojazdami.
5. Sprawdzaj na stronie www.wyszkow.pl czy nie zostały wprowadzone zmiany w systemie i harmonogramach odbioru odpadów.
6. #ZostanWDomu
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl