Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 czerwca 2020 r., imieniny Erazma, Marianny

Wyższa dotacja dla WOSiR-u

(Zam: 29.11.2019 r., godz. 12.17)

Od stycznia gmina przekaże Wyszkowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wyższą dotację do kosztów utrzymania stadionu, hali sportowej, pływalni. Magistrat tłumaczy zmianę wyższymi kosztami działalności. Koszt utrzymania obiektów ośrodka w przyszłym roku oceniono na prawie 4 mln zł.

- Zmiana spowodowana jest przede wszystkim tym, że wzrosły koszty funkcjonowania obiektów. Rozszerzyła się też oferta, w szczególności na stadionie przy ul. Kościuszki, gdzie powstało boczne boisko z oświetleniem - zaznaczył skarbnik Dariusz Korczakowski, który zabrał głos podczas sesji Rady Miejskiej. - Oczywiście proporcjonalnie do wzrostu dotacji WOSiR będzie musiał wypracować środki własne.
- Byłbym w stanie zrozumieć podwyżki dopłat dla WOSiR-u, gdyby były proponowane, kiedy mówiliśmy, że nie ma pieniędzy na wynagrodzenia ratowników, a koszty obiektów rosną - ocenił Adam Szczerba z klubu Masz Wybór. - Dziś jesteśmy w trochę innej sytuacji. Miesiąc temu podnosząc podatki jako opozycja słyszeliśmy, że trzeba szukać oszczędności, bo budżet się nie zepnie. Teraz proponuje się podniesienie dopłaty do WOSiR-u, w którym tworzone są dwa stanowiska kierownicze zamiast jednego - stwierdził Adam Szczerba.
Przypomnijmy, że od połowy listopada obowiązki dyrektora pełni Adam Szymański (docelowo na to stanowisko będzie ogłoszony konkurs), zaś dotychczasowy dyrektor Marek Wiśniewski pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. infrastruktury sportowej.
Według jego kalkulacji, które podczas sesji przedstawił Adam Szczerba, wzrost wydatków WOSiR-u przy dwóch stanowiskach kierowniczych to ok. 130-150 tys. zł rocznie.
- Mówimy tu, że wzrost dotacji dla WOSiR-u przy nowych stawkach wynosi 200 tys. zł. Dodatkowo WOSiR musi tyle samo wypracować. Dodatkowo też WOSiR może dostać 100 tys. zł z Urzędu Miejskiego na zorganizowanie imprez zleconych. To w sumie daje dodatkowo 300 tys. zł, z tym, że koszt utrzymania dwóch stanowisk kierowniczych to 150 tys. zł. Niezrozumiałe jest to dla mnie. Będę wnioskował za podwyżkami, ale o 50 proc. mniejszymi od proponowanych w projekcie uchwały - stwierdził radny.
- Populistyczne jest stwierdzenie „zmniejszmy administrację o połowę to zaoszczędzimy połowę kosztów” - odparł burmistrz Grzegorz Nowosielski. - Diagnoza na temat sportu pokazała nam, że oczekiwania wobec WOSiR-u i środowiska sportowego są sporo większe. Skoro są postawione szersze zadania i musimy więcej zrobić za mniej środków, to nie jesteśmy w stanie tymi samymi mocami osobowymi sprostać zadaniu. Dodatkowo dochodzi kwestia planowanej rozbudowy bazy WOSiR-u. Jesteśmy na etapie planowania i projektowania basenów otwartych z całą strefą rekreacji i skateparkiem, boiskami itd. Co najmniej część z tej bazy zostanie wykonana w tej kadencji. Cały czas oceniana jest kwestia przebudowy drugiej części stadionu. Przy ciagle zwiększającej się bazie, oczekiwaniach i liczbie użytkowników, którzy korzystają z obiektów WOSiR-u, potrzeba było wzmocnienia kadrowego tego zakładu budżetowego - stwierdził burmistrz. - Poza tym stan osobowy zwiększył się o jedno, a nie dwa stanowiska kierownicze.
- Stawki zostały wyliczone w oparciu o koszty przedstawione przez dyrektora Wiśniewskiego, który złożył je przed zmianami kadrowymi. Rozmawialiśmy o stawkach od połowy roku, ale przygotowaliśmy je do wdrożenia w przyszłym. Proszę państwa o przyjęcie zaproponowanych stawek, bo niższymi tylko zrobimy krzywdę WOSiR-owi - tłumaczył skarbnik Dariusz Korczakowski. - Przed ośrodkiem i tak duże wyzwanie związane z wypracowaniem dodatkowych środków - stwierdził. - od sześciu lat stawki dotacji nie zwiększały się. Jeśli popatrzymy jak zmieniały się ceny, koszty energii, usług to zaproponowane przez nas kwoty nie są wygórowane.
- To bardzo zły ruch w kontekście dyskusji na temat podatków. Wydatki bieżące gminy przez zwiększenie tej dotacji będą wzrastać - stwierdził Adam Szczerba, który proponował niższe dotacje, z „czym WOSiR będzie musiał sobie poradzić”.
- Możliwość poradzenia sobie WOSiR-u jest ograniczona - odparł Grzegorz Nowosielski. - Ośrodek 3/4 czasu służy naszym szkołom, mieszkańcom. Nie możemy traktować WOSiR-u jak swego rodzaju spółki, która ma tylko działać komercyjnie. Wiele imprez w naszej ofercie jest darmowych dla odbiorców. Wiele organizacji i klubów korzysta z umorzeń w opłatach za korzystanie z obiektów - dodał burmistrz. - Wielokrotnie byliśmy wśród najtańszych gmin, jeśli chodzi o wydatki na administrację. W ramach zasobów ludzkich czasem stworzenie jednego stanowiska jest po prostu racjonalne i wbrew pozorom w przyszłości może przynieść oszczędności lub dodatkowe zyski - bronił swojej decyzji o zmianach w kierownictwie WOSiR.
Dotacja dla ośrodka w 2020 r. wyniesie:
- 12,44 zł - do kosztów utrzymania 1 m kw. stadionu przy ul. Kościuszki (do tej pory było to 9,97 zł)
- 135,37 zł - do kosztów utrzymania 1 m kw. hali sportowej przy ul. Geodetów (do tej pory było to 119,45 zł)
- 224,50 zł - do kosztów utrzymania 1 m kw. pływalni przy ul. Geodetów (do tej pory było to 216,51 zł)
Koszty obiektów według założeń na przyszły rok mają wynieść: stadion - 735 311,60 zł (dotacja 541 140 zł), hala sportowa - 882 488 zł (dotacja - 538 366 zł), pływalnia - 2 311 863,40 zł (dotacja 803 710 zł). Łącznie - 3 929 863 zł. Pozostałe koszty (administracja, imprezy własne i zlecone) mają wynieść 770 957 zł. Łączne koszty WOSiR na przyszły rok to 4 700 620 zł. WOSiR na przyszły rok zaplanował przychody: z hali sportowej - 449 700 zł, ze stadionu - 282 300 zł, z pływalni - 1 784 759 zł.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl