Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 listopada 2023 r., imieniny Andrzeja, KonstantegoZabezpieczeni na wypadek braku prądu

(Zam: 29.11.2022 r., godz. 20.18)

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu zrealizowała z grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.Projekt nosi tytuł „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Zabrodzie na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej poprzez zakup agregatu prądotwórczego jednofazowego oraz remont i modernizację agregatu prądotwórczego dużej mocy”.

Celem projektu był zakup mobilnego agregatu jednofazowego ze stabilizacją napięcia do zasilania czułej aparatury medycznej i urządzeń do podtrzymywania życia, takich jak koncentratory tlenu, respiratory itp. oraz remont i modernizacja agregatu siłowego do zasilania kilku obiektów mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej, w tym infrastruktury ważnej dla funkcjonowania gminy takich jak stacja uzdatniania wody czy oczyszczalnia ścieków.

Zakup agregatu prądotwórczego jednofazowego, przedłużaczy oraz remont i modernizacja agregatu trójfazowego pozwoli przez kilka lat na lepsze zabezpieczenie mieszkańców na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej. Realizacja projektu będzie także miała znaczenie dla całego powiatu oraz województwa. Posiadanie tego typu sprzętu przez jednostkę OSP w KSRG pozwala na zadysponowanie jednostki w dowolne miejsce na terenie Mazowsza w celu zapewnienia dostaw energii.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek - np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.
OSP Zabrodzie
Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta