Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 lipca 2024 r., imieniny Aleksego, BogdanaRówne szanse w Wyszkowie

Ikona
(Zam: 05.07.2011 r., godz. 11.32)

Projekt „Równy start w przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany na terenie Wyszkowa dobiega końca. W poniedziałek 20 czerwca w sali gimnastycznej I LO im. C. K. Norwida odbyła się konferencja podsumowująca ten projekt.

Projekt „Równy start w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
z terenu Powiatu Wyszkowskiego” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapewnił rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat wyszkowski. Obejmował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie, dwie szkoły filialne SOSW z siedzibą w DPS dla dzieci w Gaju „Fiszorze” i Niegowie oraz
I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Dzięki tej inicjatywie oferta edukacyjna została poszerzona o nowe, innowacyjne formy nauczania, cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, specjalistyczne zajęcia zwiększające zdolności adaptacyjne uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku szkół, a także o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy. Na realizację tego projektu złożyło się 66 zadań, które z sukcesem zostały wykonane. Programem objętych było 506 uczniów, w tym 294 uczennice i 212 uczniów. Działanie to realizowane jest od 01.09.2010 do 31.08.2011. Łączna wartość projektu to 819 242,73 zł. Wkład własny powiatu wyniósł 122 136,41zł, a kwota dofinansowania 697 106,32 zł.
Konferencja współfinansowana ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która podsumowała całą realizację programu „Równy start w przyszłość” odbyła się 20 czerwca. Na początku otwarto nową pracownię chemiczną, której modernizacja była możliwa właśnie dzięki tej inicjatywie. Uroczystego otwarcia pracowni dokonali: starosta Wyszkowa – Bogdan Pągowski, wicestarosta – Teresa Trzaska, naczelnik wydziału rozwoju i wdrażania funduszy europejskich Starostwa Powiatowego w Wyszkowie – Ewa Ćwik oraz dyrektor I L.O. im. C. K. Norwida – Władysław Klimaszewski. Po uroczystym przecięciu wstęgi, każdy miał okazję obejrzenia pracowni i jej nowoczesnego wyposażenia, które zaprezentowała nauczycielka chemii pracująca w I L.O – Aldona Stańczyk.
– Jest to dla nas bardzo ważny moment, ponieważ ukończyliśmy jeden z najważniejszych i największych projektów na naszym terenie – z dumą powiedział Bogdan Pągowski otwierając uroczystość na sali gimnastycznej.

M.Ch.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta