Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 czerwca 2021 r., imieniny Antoniego, Lucjana

Maturzyści z Norwida najlepsi

Ikona
(Zam: 05.07.2011 r., godz. 11.58)

Egzamin maturalny w szkołach podległych powiatowi wyszkowskiemu, najlepiej zdali uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie. Nie zdał go żaden uczeń z Zespołu Szkół w Długosiodle. Średnia zdawalność w powiecie, w porównaniu z rokiem ubiegłym, nieznacznie się zwiększyła.

Wyniki zdawalności nie odbiegają od średnich krajowych. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznej matury, kilka procent wśród zdających to absolwenci ubiegłych lat – niektórzy poprawiają wyniki, żeby dostać się na lepszy kierunek studiów. Spośród tegorocznych uczniów w Polsce maturę oblał co czwarty, zdało 75 proc. To gorzej niż w ubiegłym roku, kiedy egzamin zaliczyło 81 proc. uczniów. W województwie mazowieckim w tym roku zdało 76,5 proc. uczniów (w ubiegłym 79,3 proc.), w szkołach prowadzonych przez powiat wyszkowski (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1, zespół
Szkół nr 2, Zespół Szkół w Zabrodziu, zespół Szkół w Długosiodle) – 75,3 proc. (w poprzednim 74,5 proc.). Zdawalność w sąsiednich powiatach wyniosła: makowski – 62,3 proc., ostrołęcki – 49,3 proc., ostrowski – 60,0 proc., przasnyski – 73,7 proc., pułtuski – 67,6 proc., węgrowski – 68,3 proc. W naszym powiecie najlepiej wypadło I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie. Na 225 zdających maturę zdało 220 osób (97,7 proc.). W Zespole Szkół nr 1 w Wyszkowie do matury przystąpiło 212 osób, zdało ją 146 (68,6 proc.). W Zespole Szkół nr 2 w Wyszkowie egzamin zdawało 133 uczniów, pomyślnie – 89 (66,9 proc.). Z 13 zdających w Zespole Szkół w Zabrodziu maturę uzyskało 6 (46,1 proc.).
Powyższe procentowe wyniki zdawalności odnoszą się do szkół, prowadzonych przez powiat. W Wyszkowie funkcjonuje prowadzony przez Urząd Marszałkowski Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie, w którym ze 168 uczniów maturę uzyskało 142, zdawalność wyniosła 84,5 proc. W Technikum Poligraficzno-Usługowym na 13 osób podchodzących do matury zdały ją 6 (46 proc.).
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl