Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 sierpnia 2022 r., imieniny Bogusławy, IlonyPoprowadzą mieszkanie chronione

(Zam: 18.07.2022 r., godz. 11.16)

Gmina Wyszków rozstrzygnęła konkurs ofert na prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych.Mieszkanie poprowadzi wyszkowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Gmina przyznała na realizację zadania 95 000 zł (tyle ile wynosi całkowity koszt). To dotacja na prowadzenie mieszkania w okresie od 1 września do 30 listopada 2022 r. Jest ono zlokalizowane w nowym budownictwie WTBS przy ul. Łącznej i jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Z tej formy wsparcia będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Wyszków w wieku 24-60 lat.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą w codziennym funkcjonowaniu. W mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi bytowe, naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną.
Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym będzie trwał dwa tygodnie z możliwością przedłużenia tego czasu po sporządzeniu opinii i uzyskaniu zgody Ośrodka Pomocy Społecznej. W turnusie mogą uczestniczyć 4 osoby, dla których pobyt będzie płatny (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej).
O stworzenie mieszkań treningowych od lat zabiegało koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i jego przewodnicząca, zmarła na początku tego roku Urszula Mikołajczyk.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl