Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 czerwca 2022 r., imieniny Łucji, WilhelmaLaureat wojewódzkiego konkursu polonistycznego

(Zam: 02.05.2022 r., godz. 13.52)

Bartosz Wyszyński, uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym, został laureatem wojewódzkiego konkursu polonistycznego, zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.Jego droga do sukcesu była dość długa, gdyż musiał przejść kolejne etapy. Przygotowanie wymagało od niego wiele wysiłku, bowiem w programie merytorycznym znalazły się również treści spoza podstawy programowej oraz dzieła literackie, filmy i obrazy, z którymi musiał się dodatkowo zapoznać. Wytrwałość opłaciła się i Bartosz wreszcie może cieszyć się ze swojego sukcesu, tym bardziej, że w poprzednim roku szkolnym brakowało mu naprawdę niewiele do zwycięstwa w tym konkursie – uzyskał wówczas tytuł finalisty. Dzięki zdobyciu tytułu laureata będzie zwolniony z pisania egzaminu po szkole podstawowej z języka polskiego i uzyska z tego przedmiotu 100%.
Bartosz to bardzo ambitny i kreatywny młody człowiek, który nie boi się wyzwań. Próbował sił w różnych dziedzinach, ale największe sukcesy, których lista jest naprawdę imponująca, odnosi jednak z zakresu polonistyki. Oprócz posiadania bardzo dużej wiedzy w tej dziedzinie, wykazuje też zdolności literackie i recytatorskie oraz ortograficzne. W ostatnim czasie zdobył I miejsce w wojewódzkim etapie konkursu ortograficznego „Wyszkowskie Dyktando” oraz I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „O pióro Kopernika”.
Ucznia inspiruje i wspiera w rozwijaniu jego uzdolnień polonistka pani Joanna Kozon.
J.K.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl