Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 czerwca 2022 r., imieniny Łucji, WilhelmaPorozmawiali o aktywnościach obywatelskich

(Zam: 26.04.2022 r., godz. 10.25)

Przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych z powiatu wyszkowskiego, makowskiego i ostrołęckiego wzięli udział w zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Aktywni” z gminy Długosiodło konferencji „Aktywne NGO”.Uczestników w Szkole Podstawowej w Blochach powitał prezes Stowarzyszenia „Aktywni” Karol Pych.
- Organizacje pozarządowe są sercem społeczeństwa obywatelskiego! Państwo tworzycie i jesteście społeczeństwem obywatelskim. Społeczeństwem, w którym obywatele/mieszkańcy świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji. Słowo klucz – samoorganizacja - podkreślił.
Pierwszym punktem konferencji był panel dyskusyjny na temat roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. O swoich doświadczenia ze współpracy z NGO-sami opowiadali wicestarosta powiatu wyszkowskiego Leszek Marszał i wójt gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski. Następnie odbyły się szkolenia. O tym jak pozyskiwać środki na działania społeczne powiedziała animatorka Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Katarzyna Walat. Niezwykle ciekawy był również warsztat na temat zarządzania organizacją, który poprowadził Adam Nowak – prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, członek Rady ds. Młodzieży działającej przy Prezydencie RP. O poprawnej komunikacji opowiedział natomiast Rafał Jaźwiński – wiceprezes Fundacji Kocham Maków.
Ostatnią częścią konferencji był Przegląd Inicjatyw Społecznych – forum doświadczeń, podczas którego przedstawiciele organizacji pozarządowych i działacze społeczni opowiadali o podejmowanych przez siebie przedsięwzięciach.
Podczas konferencji przedstawiciele Stowarzyszenia „Aktywni” i Fundacji „Kocham Maków” zapowiedzieli powołanie federacji organizacji pozarządowych północnego Mazowsza. „Zgoda, pomoc i współpraca popłacają. W każdym działaniu. Wspólnie jesteśmy silniejsi, wspólnie możemy więcej. Federacja trzeciego sektora to sieć kontaktów, miejsce twórczej wymiany myśli i współpracy. To coś, co pozwoli nam rozwinąć skrzydła, robić coraz więcej pożytecznych rzeczy dla naszych małych ojczyzn”.
Nad prawidłowym przebiegiem konferencji czuwali przedstawiciele Stowarzyszenia „Aktywni”: Patrycja Piórkowska, Katarzyna Majewska, Julia Pyśk, Edyta Podraszka, Martyna Nasiadko, Anna Oleksiak, Agnieszka Mikołajczyk, Karol Pych.
Organizatorzy


Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl