Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaKonsultacje gminnej strategii

(Zam: 10.01.2022 r., godz. 12.10)

Urząd Miejski prowadzi konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026.Termin składania uwag i propozycji upływa 13 stycznia.Projekt uchwały w tej sprawie wraz z załącznikami został udostępniony na stronie internetowej bip.wyszkow.pl (zakładka NGO - ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie.
Uwagi do projektu uchwały należy zgłaszać na specjalnym formularzu zgłoszeń (dostępny na stronie gminy, link poniżej), który należy przesłać na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie: ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków (z dopiskiem: KONSULTACJE), na adres e-mail: sekretariat@ops.wyszkow.pl (do wiadomości: k.kacpura@ops.wyszkow.pl) lub dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2022 r.
13 stycznia 2022 r. w godz. 16.00-17.00 odbędzie się otwarte spotkanie on-line na platformie ZOOM. Link do spotkania dostępny będzie w dniu 13 stycznia na stronie www.wyszkow.pl w zakładce „Dialog z mieszkańcami” oraz na stronie internetowej www.ops.wyszkow.pl w zakładce „Aktualności”.

Formularz propozycji i uwag, projekt uchwały, gminna strategia (link) .
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl