Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2021 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Złączeni w pięknej inicjatywie

(Zam: 25.11.2021 r., godz. 13.46)

Metalowe serce na plastikowe nakrętki pojawiło się przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu.„Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – napisał A. de Saint-Exupery. Do tych słów dołączyli rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu i zainicjowali akcję zbierania funduszy na zakup metalowego serca, by, dając „drugie życie” plastikowym nakrętkom można było skutecznie pomagać potrzebującym, a przy tym podarować Ziemi szeroki uśmiech.

7 i 12 października odbył się w szkole kiermasz tostów i gofrów. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a korzyści z niego płynące okazały się po stokroć większe niż można było oczekiwać. Trud, poświęcenie i czas rodziców zaangażowanych w akcję nie poszedł na marne. Fundusze uzyskane ze sprzedaży smakołyków oraz zrozumienie potrzeb przez indywidualnych darczyńców przyczyniły się do zrealizowania zamierzeń zainspirowanych przez rodziców.
I tak oto zakupiono metalowe serce na zbieranie plastikowych nakrętek. Serce, które nie tylko ozdabia przyszkolny plac, ale przede wszystkim każdego dnia przypomina, że można i warto pomagać. Wszystko stało się bardzo realne – wystarczyła odrobina chęci i szczypta dobrej woli. Akcja zbierania nakrętek od zawsze przynosi radość i daje siłę. Sprawia, że zaczyna istnieć najpiękniejsza relacja, jaka może łączyć człowieka z innym człowiekiem.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączają się w działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących. Uczą się wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii. Swoją postawą i zaangażowaniem udowadniają, że nie jest im obojętny los chorych, niepełnosprawnych i pokrzywdzonych.
Należy też pamiętać, że jednym z ważniejszych celów wychowawczych w Szkole Podstawowej w Porządziu jest kształtowanie wśród młodego pokolenia otwartości na potrzeby innych. Idąc zaś śladami patrona szkoły – ks. Jana Trzaskomy – staramy się wzbudzać postawy chrześcijańskie, przejawiające się troską o bliźniego i chęcią niesienia pomocy.
„Piękno rodzi się w sercu, odbija w oczach i żyje w uczynkach.”
Za szlachetne przedsięwzięcie, pomoc i piękne, otwarte na innych serce wszystkim gorąco dziękujemy oraz zapraszamy do dalszej współpracy w czynieniu dobra.
SP w Porządziu

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl