Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2021 r., imieniny Aurelii, Balbiny

GOK czeka na piękne kartki

(Zam: 23.11.2021 r., godz. 11.42)

Do 10 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu czeka na zgłoszenia i prace w konkursie na najpiękniejszą bożonarodzeniową kartkę.Konkurs organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Zabrodzie. Ich prace oceniane będą w dwóch kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI.

Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej wraz z życzeniami, według zasad:
- forma płaska, format od A6 do A4 (preferowany A5)
- pierwsza strona ozdobna, powinna zawierać elementy dekoracyjne wykonane dowolną techniką  plastyczną (bez materiałów sypkich).
- życzenia zamieszczone na drugiej stronie kartki powinny być autorskie i zawierać tekst życzeń z podpisem – tylko imię uczestnika.

Każdy uczestnik może dostarczyć do siedziby GOK-u do 10 grudnia tylko jedną pracę wraz z kartą zgłoszenia. W przypadku prac przesyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. Nie wolno sygnować prac nazwiskiem ani innymi danymi osobowymi. Wszystkie niezbędne dane ułatwiające  identyfikację uczestnika ma zawierać karta zgłoszenia. Każda praca konkursowa otrzyma swój numer.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wraz z pracą konkursową czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, zawierającej oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, które jest potwierdzeniem przyjęcia warunków zapisanych w regulaminie (regulamin wraz z kartą zgłoszenia na zabrodzie.pl).
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl